Maanteetranspordi vedajate sotsiaalsed ja töötingimused

15-04-2013

Käesolevas uurimuses analüüsitakse maanteevedude sektoris töötavate elukutseliste sõidukijuhtide sotsiaalseid ja töötingimusi. Selles keskendutakse antud transpordivaldkonnas tekkivatele põhilistele sotsiaalsetele küsimustele, sealhulgas sõidu- ja puhkeaegadele, ning samuti sõidukijuhtide elukvaliteeti otseselt mõjutavatele praktilistele aspektidele, nt tööhõive skeemidele ja sissetulekute tasemetele. Pärast õigusraamistiku üldist analüüsi, mis hõlmab maanteevedude sektori sotsiaalse mõõtme seisukohast olulisi ELi õigusakte, esitatakse sidusrühmade ja sõidukijuhtidega konsulteerimisel tehtud järeldused.

Käesolevas uurimuses analüüsitakse maanteevedude sektoris töötavate elukutseliste sõidukijuhtide sotsiaalseid ja töötingimusi. Selles keskendutakse antud transpordivaldkonnas tekkivatele põhilistele sotsiaalsetele küsimustele, sealhulgas sõidu- ja puhkeaegadele, ning samuti sõidukijuhtide elukvaliteeti otseselt mõjutavatele praktilistele aspektidele, nt tööhõive skeemidele ja sissetulekute tasemetele. Pärast õigusraamistiku üldist analüüsi, mis hõlmab maanteevedude sektori sotsiaalse mõõtme seisukohast olulisi ELi õigusakte, esitatakse sidusrühmade ja sõidukijuhtidega konsulteerimisel tehtud järeldused.

Parlamendiväline autor

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori