ELi eelarve ajaloost

14-06-2019

Euroopa Liidu eelarvel on kolm sammast: kulud, rahastamine ja audit. Käesolevas briefing’us (ülevaade) käsitletakse seda, kuidas eelarve alguse sai, ning eelarve arengut mitmeaastase planeerimise ja iga-aastase eelarve koostamise kaudu, võttes arvesse Euroopa Parlamendi volituste muutumist eelarvega seoses ning eelarve rahastamise ja auditiprotsessi arengut. Alates esimese Euroopa ühenduse loomisest 1952. aastal on Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel valitsenud eelarvega seoses pinged ning kulude ja rahastamise reformide vahel on olnud tihe seos.

Euroopa Liidu eelarvel on kolm sammast: kulud, rahastamine ja audit. Käesolevas briefing’us (ülevaade) käsitletakse seda, kuidas eelarve alguse sai, ning eelarve arengut mitmeaastase planeerimise ja iga-aastase eelarve koostamise kaudu, võttes arvesse Euroopa Parlamendi volituste muutumist eelarvega seoses ning eelarve rahastamise ja auditiprotsessi arengut. Alates esimese Euroopa ühenduse loomisest 1952. aastal on Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel valitsenud eelarvega seoses pinged ning kulude ja rahastamise reformide vahel on olnud tihe seos.

Parlamendiväline autor

Dr Giacomo Benedetto