Euroopa kodanike teavitamine Euroopa küsimustest: praegune olukord ja tulevikuväljavaated

14-11-2014

Uuringus vaadeldakse seda, kuidas Euroopa kodanikke teavitatakse Euroopa küsimustest – nii institutsioonidest kui ka väärtustest. Uuringuga üritatakse selgitada peamisi suundumusi üldsuse hoiakutes, antakse hinnang asjaomaste osaliste kommunikatsioonistrateegiale ja lõpuks pakutakse soovitusi edaspidisteks meetmeteks.

Uuringus vaadeldakse seda, kuidas Euroopa kodanikke teavitatakse Euroopa küsimustest – nii institutsioonidest kui ka väärtustest. Uuringuga üritatakse selgitada peamisi suundumusi üldsuse hoiakutes, antakse hinnang asjaomaste osaliste kommunikatsioonistrateegiale ja lõpuks pakutakse soovitusi edaspidisteks meetmeteks.

Parlamendiväline autor

Natasha Stroeker, Amber van der Graaf and Bert-Jan Buiskool (Panteia)