Kõrghariduse rahvusvahelistumine

15-07-2015

Uuring käsitleb arusaama kõrghariduse rahvusvahelistumisest Euroopa kontekstis ning põhineb kahel küsitlusel, digitaalõppe rolli analüüsil, kümne Euroopa riigi ja seitsme Euroopa-välise riigi aruandel. Uuringu tulemusena esitatakse järeldused ja soovitused Euroopa kõrghariduse rahvusvahelistumise tuleviku kohta, võttes aluseks riikide aruanded ja rahvusvahelise kõrghariduse ekspertide seas läbi viidud Delphi protsessi.

Uuring käsitleb arusaama kõrghariduse rahvusvahelistumisest Euroopa kontekstis ning põhineb kahel küsitlusel, digitaalõppe rolli analüüsil, kümne Euroopa riigi ja seitsme Euroopa-välise riigi aruandel. Uuringu tulemusena esitatakse järeldused ja soovitused Euroopa kõrghariduse rahvusvahelistumise tuleviku kohta, võttes aluseks riikide aruanded ja rahvusvahelise kõrghariduse ekspertide seas läbi viidud Delphi protsessi.

Parlamendiväline autor

Hans de Wit and Fiona Hunter (Centre for Higher Education Internationalisation - CHEI) ; Laura Howard (European Association for International Education - EAIE) ; Eva Egron-Polak (International Association of Universities - IAU)