1

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Ida-Aasia

01-01-2018

Aasia on kõige suurem ja rahvarohkem maailmajagu ning Euroopa Liidu jaoks geostrateegiliselt väga tähtis piirkond. ELil on Ida-Aasias kolm strateegilist partnerriiki: Hiina, Jaapan ja Korea Vabariik. Selles piirkonnas on julgeolekuprobleeme, näiteks Põhja-Korea tuumakatsetused ja territoriaalvaidlused Lõuna-Hiina mere üle. EL on tugev majandusjõud ning oluline abi ja arenguabi andja, kes toetab piirkonnas institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi.

Aasia on kõige suurem ja rahvarohkem maailmajagu ning Euroopa Liidu jaoks geostrateegiliselt väga tähtis piirkond. ELil on Ida-Aasias kolm strateegilist partnerriiki: Hiina, Jaapan ja Korea Vabariik. Selles piirkonnas on julgeolekuprobleeme, näiteks Põhja-Korea tuumakatsetused ja territoriaalvaidlused Lõuna-Hiina mere üle. EL on tugev majandusjõud ning oluline abi ja arenguabi andja, kes toetab piirkonnas institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi.