6

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Commitments made at the hearing of Janez LENARČIČ, Commissioner-designate - Crisis Management

22-11-2019

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection ...

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection and Humanitarian Aid.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Arenguriikide suhtes kohaldatav kaubanduskord

01-02-2018

ELi arengupoliitikas rõhutatakse kaubanduse tähtsust ja keskendutakse kõige rohkem abi vajavatele riikidele. Liidu üldiste tariifsete soodustuste kava annab osale arenguriikide kaupadele eelisjuurdepääsu ELi turule. Majanduspartnerluslepingud tagavad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide kaubandusliku sooduskohtlemise, vähim arenenud riikide suhtes kohaldatakse erikorda „Kõik peale relvade“. Need kavad on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega.

ELi arengupoliitikas rõhutatakse kaubanduse tähtsust ja keskendutakse kõige rohkem abi vajavatele riikidele. Liidu üldiste tariifsete soodustuste kava annab osale arenguriikide kaupadele eelisjuurdepääsu ELi turule. Majanduspartnerluslepingud tagavad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide kaubandusliku sooduskohtlemise, vähim arenenud riikide suhtes kohaldatakse erikorda „Kõik peale relvade“. Need kavad on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega.

Arengupoliitika ülevaade

01-01-2018

Arengupoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika keskmes. Selle eesmärk on kaotada vaesus, kindlustada jätkusuutlikku majanduskasvu, kaitsta inimõigusi ja demokraatiat, edendada soolist võrdõiguslikkust ning lahendada keskkonna- ja kliimaprobleeme. EL tegutseb kogu maailmas ja on maailma suurim arenguabi andja. Tõhusaks abistamiseks on ülimalt tähtis teha koostööd ELi liikmesriikidega ja järgida ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030.

Arengupoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika keskmes. Selle eesmärk on kaotada vaesus, kindlustada jätkusuutlikku majanduskasvu, kaitsta inimõigusi ja demokraatiat, edendada soolist võrdõiguslikkust ning lahendada keskkonna- ja kliimaprobleeme. EL tegutseb kogu maailmas ja on maailma suurim arenguabi andja. Tõhusaks abistamiseks on ülimalt tähtis teha koostööd ELi liikmesriikidega ja järgida ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030.

Humanitaarabi

01-01-2018

Humanitaarabi on ELi välistegevuse valdkond, mis reageerib vajadustele inimtegevusest tingitud õnnetuste või looduskatastroofide tingimustes. Komisjoni Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) rahastab päästeoperatsioone ning koordineerib liikmesriikide poliitikat ja tegevust. Euroopa Parlament ja nõukogu tegutsevad ELi humanitaarabi poliitika kujundamisel kaasseadusandjatena ning osalevad ülemaailmses arutelus humanitaartegevuse tõhustamise üle.

Humanitaarabi on ELi välistegevuse valdkond, mis reageerib vajadustele inimtegevusest tingitud õnnetuste või looduskatastroofide tingimustes. Komisjoni Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) rahastab päästeoperatsioone ning koordineerib liikmesriikide poliitikat ja tegevust. Euroopa Parlament ja nõukogu tegutsevad ELi humanitaarabi poliitika kujundamisel kaasseadusandjatena ning osalevad ülemaailmses arutelus humanitaartegevuse tõhustamise üle.

Aafrika

01-01-2018

ELi ja Aafrika suhteid reguleeritakse Cotonou lepingu ning Aafrika ja ELi ühisstrateegiaga, mis hõlmavad poliitilist, majanduslikku ja arengumõõdet. EL tegutseb aktiivselt, et edendada Aafrikas rahu ja julgeolekut, ning peab Aafrika Liiduga poliitilisi arutelusid eri teemadel, k.a demokraatia ja inimõigused. Rändest on saanud Aafrika ja ELi suhete keskne osa. ELi ja Aafrika arengukoostöö peamine kanal on endiselt Euroopa Arengufond.

ELi ja Aafrika suhteid reguleeritakse Cotonou lepingu ning Aafrika ja ELi ühisstrateegiaga, mis hõlmavad poliitilist, majanduslikku ja arengumõõdet. EL tegutseb aktiivselt, et edendada Aafrikas rahu ja julgeolekut, ning peab Aafrika Liiduga poliitilisi arutelusid eri teemadel, k.a demokraatia ja inimõigused. Rändest on saanud Aafrika ja ELi suhete keskne osa. ELi ja Aafrika arengukoostöö peamine kanal on endiselt Euroopa Arengufond.

Partnerid