2

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Atlandi-ülesed suhted: USA ja Kanada

01-02-2018

Euroopa Liidul ning USA-l ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia, inimõigused, majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas. ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping jõustusid ajutiselt 2017. aastal. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peatati 2017. aastal. Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu läbirääkimisjuhised tööstustariifide ...

Euroopa Liidul ning USA-l ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia, inimõigused, majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas. ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping jõustusid ajutiselt 2017. aastal. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peatati 2017. aastal. Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu läbirääkimisjuhised tööstustariifide kaotamiseks.

Välispoliitika – eesmärgid, vahendid ja saavutused

01-01-2018

Euroopa Liidu ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP) pandi alus 1993. aastal ja seda on hilisemate aluslepingutega tugevdatud. Parlament kontrollib ÜVJPd ja osaleb selle arendamises, eelkõige toetades Euroopa välisteenistuse, ELi eriesindajate ning ELi delegatsioonide tegevust. Euroopa Parlamendi eelarvepädevus aitab kujundada ÜVJP haaret ja ulatust ning ELi välistegevust toetavaid rahastamisvahendeid.

Euroopa Liidu ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP) pandi alus 1993. aastal ja seda on hilisemate aluslepingutega tugevdatud. Parlament kontrollib ÜVJPd ja osaleb selle arendamises, eelkõige toetades Euroopa välisteenistuse, ELi eriesindajate ning ELi delegatsioonide tegevust. Euroopa Parlamendi eelarvepädevus aitab kujundada ÜVJP haaret ja ulatust ning ELi välistegevust toetavaid rahastamisvahendeid.

Eelseisvad üritused

03-03-2020
Demographic Outlook for the EU in 2020: Understanding population trends in the EU
Muu sündmus -
EPRS
05-03-2020
Has the EU become a regulatory superpower? How it's rules are shaping global markets
Muu sündmus -
EPRS

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.