7

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultuur

01-04-2018

Euroopa Liidu kultuurialane tegevus täiendab liikmesriikide kultuuripoliitikat mitmes valdkonnas. See hõlmab näiteks Euroopa kultuuripärandi kaitset, eri riikide kultuuriasutuste koostööd ning loovisikute liikuvust. Kultuurisektorit mõjutavad ka need aluslepingute sätted, milles otseselt kultuuri ei käsitleta.

Euroopa Liidu kultuurialane tegevus täiendab liikmesriikide kultuuripoliitikat mitmes valdkonnas. See hõlmab näiteks Euroopa kultuuripärandi kaitset, eri riikide kultuuriasutuste koostööd ning loovisikute liikuvust. Kultuurisektorit mõjutavad ka need aluslepingute sätted, milles otseselt kultuuri ei käsitleta.

Audiovisuaal- ja meediapoliitika

01-04-2018

ELi audiovisuaalpoliitikat reguleeritakse ELi toimimise lepingu artiklitega 167 ja 173. Tähtsaim selle valdkonna õigusakt on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis vaadati läbi 2018. aastal. Liidu keskne vahend kogu tööstusharu (eelkõige filmitööstuse) toetamiseks on programmi „Loov Euroopa“ alaprogramm MEDIA. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et „massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“.

ELi audiovisuaalpoliitikat reguleeritakse ELi toimimise lepingu artiklitega 167 ja 173. Tähtsaim selle valdkonna õigusakt on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis vaadati läbi 2018. aastal. Liidu keskne vahend kogu tööstusharu (eelkõige filmitööstuse) toetamiseks on programmi „Loov Euroopa“ alaprogramm MEDIA. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et „massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“.

Sport

01-04-2018

Sport on valdkond, kus ELi pädevus on suhteliselt uus. Talle anti pädevus spordivaldkonnas alles Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aasta detsembris. EL vastutab tõenduspõhise poliitika väljatöötamise eest, samuti peab ta edendama koostööd ja juhtima algatusi kehalise aktiivsuse ja spordi toetamiseks kõikjal Euroopas. Ajavahemikus 2014–2020 on esimest korda olemas eraldi eelarverida programmi „Erasmus+“ raames spordivaldkonna projektide ja võrgustike toetamiseks.

Sport on valdkond, kus ELi pädevus on suhteliselt uus. Talle anti pädevus spordivaldkonnas alles Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aasta detsembris. EL vastutab tõenduspõhise poliitika väljatöötamise eest, samuti peab ta edendama koostööd ja juhtima algatusi kehalise aktiivsuse ja spordi toetamiseks kõikjal Euroopas. Ajavahemikus 2014–2020 on esimest korda olemas eraldi eelarverida programmi „Erasmus+“ raames spordivaldkonna projektide ja võrgustike toetamiseks.

Teabevahetuspoliitika

01-04-2018

Vajadus tõhusa teabevahetuse järele põhineb õiguslikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartal, millega kõigile kodanikele on tagatud õigus saada teavet Euroopa küsimuste kohta. ELi institutsioonid on üldsusega suhtlemiseks ja inimeste teavitamiseks töötanud välja mitmesuguseid vahendeid ja teenuseid. Euroopa kodanikualgatus on alates selle ametlikust käivitamisest 2012. aastal võimaldanud kodanikel uute õigusaktide ja Euroopa küsimuste puhul otsesemalt kaasa rääkida.

Vajadus tõhusa teabevahetuse järele põhineb õiguslikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartal, millega kõigile kodanikele on tagatud õigus saada teavet Euroopa küsimuste kohta. ELi institutsioonid on üldsusega suhtlemiseks ja inimeste teavitamiseks töötanud välja mitmesuguseid vahendeid ja teenuseid. Euroopa kodanikualgatus on alates selle ametlikust käivitamisest 2012. aastal võimaldanud kodanikel uute õigusaktide ja Euroopa küsimuste puhul otsesemalt kaasa rääkida.

Audiovisuaal- ja meediapoliitika

01-11-2017

ELi audiovisuaalpoliitikat reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 167 ja 173. Tähtsaim selle valdkonna õigusakt on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis on praegu (2017. aastal) läbivaatamisel. Liidu keskne vahend kogu tööstusharu (eelkõige filmitööstuse) toetamiseks on programmi „Loov Euroopa“ alaprogramm MEDIA. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et „massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“.

ELi audiovisuaalpoliitikat reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 167 ja 173. Tähtsaim selle valdkonna õigusakt on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis on praegu (2017. aastal) läbivaatamisel. Liidu keskne vahend kogu tööstusharu (eelkõige filmitööstuse) toetamiseks on programmi „Loov Euroopa“ alaprogramm MEDIA. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et „massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“.