9

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Märksõna
Kuupäev

Diversifying unity. How Eastern Partnership countries develop their economy, governance and identity in a geopolitical context

30-10-2019

This study analyses the Eastern Partnership (EaP) in the year of its 10th anniversary. The Eastern Partnership was set up in 2009 as a joint policy initiative aiming at deepening and strengthening relations between the European Union, its Member States and the six EaP countries of Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan. While each of these countries shares a past in the former Soviet Union, they have developed over time in different directions. Ukraine, Moldova and Georgia have ...

This study analyses the Eastern Partnership (EaP) in the year of its 10th anniversary. The Eastern Partnership was set up in 2009 as a joint policy initiative aiming at deepening and strengthening relations between the European Union, its Member States and the six EaP countries of Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan. While each of these countries shares a past in the former Soviet Union, they have developed over time in different directions. Ukraine, Moldova and Georgia have concluded Association Agreements with the EU, which include Deep and Comprehensive Free Trade Areas. They will have to fulfil conditions laid down in the Association Agreements to make progress on reforms of governance, the judiciary and fighting corruption. Moreover, Georgia and Ukraine are seeking to integrate more deeply into the Western world order, aspiring to membership of NATO and the EU. Armenia and Azerbaijan have different ways of cooperating with the EU. Belarus is furthest from the EU because of its poor record on democracy and human rights. All six countries are to a certain extent within Russia’s sphere of influence and have to deal with several geopolitical constraints, but they have increasingly developed economic relations and national identities of their own. It will be a challenge to maintain a common perspective for the next 10 years of the Eastern Partnership and a further divergence between the countries is likely. This will not only be between countries with an Association Agreement and the others, but along multiple vectors. While further developing statehood, the eastern partners will want to decide increasingly for themselves which forms of cooperation they want to pursue in the future. They may choose international partners according to their perceived needs, including Russia, the US, China or Turkey. The EU for its part should continue to pursue its strengths of assisting in achieving better governance and democracy and strengthening economic ties, while contributing to diminishing geopolitical tensions.

Free trade or geo-economics? Trends in world trade

27-09-2019

The European Union (EU) is the biggest integrated economic zone and a guarantor of an open and predictable regulatory system able to determine its own economic destiny. But the behaviour of other global powers is increasingly calling this ability into question. China and the United States, especially, do not separate economic interests from geopolitical interests in the same way the EU does and are increasingly trying to gain geopolitical advantage using their economic might. The EU is known as ...

The European Union (EU) is the biggest integrated economic zone and a guarantor of an open and predictable regulatory system able to determine its own economic destiny. But the behaviour of other global powers is increasingly calling this ability into question. China and the United States, especially, do not separate economic interests from geopolitical interests in the same way the EU does and are increasingly trying to gain geopolitical advantage using their economic might. The EU is known as a fierce defender of a multilateral rules - based trade system with free but fair trade as its strategic policy objective. The EU will therefore do its utmost to save a ‘meaningful multilateralism’ by helping to reform the WTO, improve multilateral investment protection and conclude multilateral trade agreements. At the same time, the EU will defend its own interests by negotiating bilateral trade deals and applying trade defence and investment screening where needed. The EU has a strong interest in keeping the use of geo-economic measures manageable and avoid escalation into a trade war.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP), Šveits ja põhjapoolsed riigid

01-05-2018

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) loodi 1994. aastal, et laiendada ELi siseturgu käsitlevaid sätteid Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidele. Norra, Island ja Liechtenstein on EMP osalised. Šveits on EFTA liige, kuid ei osale EMPs. EL ja selle EMP partnerid (Norra ja Island) on omavahel seotud ka mitmesuguste põhjamõõtme poliitika meetmete ja foorumite kaudu, mis keskenduvad Euroopa kiiresti arenevatele põhjapiirkondadele ja Arktika piirkonnale tervikuna.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) loodi 1994. aastal, et laiendada ELi siseturgu käsitlevaid sätteid Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidele. Norra, Island ja Liechtenstein on EMP osalised. Šveits on EFTA liige, kuid ei osale EMPs. EL ja selle EMP partnerid (Norra ja Island) on omavahel seotud ka mitmesuguste põhjamõõtme poliitika meetmete ja foorumite kaudu, mis keskenduvad Euroopa kiiresti arenevatele põhjapiirkondadele ja Arktika piirkonnale tervikuna.

Foreign Direct Investment in the EU and the Eastern Partnership Countries

05-02-2018

Upon request of the Euronest parliamentary assembly economic committee, investment patterns and policies in the EU and Eastern Partnership countries were compared. The EU is an investment heavyweight, both in terms of attracting as placing foreign direct investment. Many EU Member States protect their investment abroad and some have screening mechanisms for incoming investment. The Eastern Partnership countries are minor investors themselves, but keep attracting a slowly growing level of foreign ...

Upon request of the Euronest parliamentary assembly economic committee, investment patterns and policies in the EU and Eastern Partnership countries were compared. The EU is an investment heavyweight, both in terms of attracting as placing foreign direct investment. Many EU Member States protect their investment abroad and some have screening mechanisms for incoming investment. The Eastern Partnership countries are minor investors themselves, but keep attracting a slowly growing level of foreign direct investment. Investment is supported by the European Investment Bank, the EBRD or the World Bank. Looking at which countries invest in which Eastern Partnership country, it appears that each of them has one main investing country, suggesting a preferred relationship, which would need further research to explain.

Euroopa Liit ja tema kaubanduspartnerid

01-02-2018

Aastate jooksul on EL vähendanud tööjõumahukate ja madala väärtusega toodete tootmist, et spetsialiseeruda väärtuslikumatele kaubamärgiga toodetele. ELi majandus on avatud ja seepärast on kaubandus tema jaoks väga oluline. Kaubandustõkete ületamiseks ja oma ettevõtjatele võrdsete tingimuste loomiseks peab EL läbirääkimisi mitme vabakaubanduslepingu üle. EL on samuti Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutajaliige ja tal on selles keskse tähtsusega roll.

Aastate jooksul on EL vähendanud tööjõumahukate ja madala väärtusega toodete tootmist, et spetsialiseeruda väärtuslikumatele kaubamärgiga toodetele. ELi majandus on avatud ja seepärast on kaubandus tema jaoks väga oluline. Kaubandustõkete ületamiseks ja oma ettevõtjatele võrdsete tingimuste loomiseks peab EL läbirääkimisi mitme vabakaubanduslepingu üle. EL on samuti Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutajaliige ja tal on selles keskse tähtsusega roll.

Venemaa

01-02-2018

Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes, väärinfo levitamise kampaaniad ja negatiivsed riigisisesed muutused. Venemaa sõjaline sekkumine Süürias on pingeid veelgi teravdanud. Alates 2014. aastast on EL korrapäraselt uuendanud Venemaa-vastaseid sanktsioone. EL ja Venemaa on endiselt tihedas vastastikuses sõltuvuses ning liit rakendab Venemaa ...

Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes, väärinfo levitamise kampaaniad ja negatiivsed riigisisesed muutused. Venemaa sõjaline sekkumine Süürias on pingeid veelgi teravdanud. Alates 2014. aastast on EL korrapäraselt uuendanud Venemaa-vastaseid sanktsioone. EL ja Venemaa on endiselt tihedas vastastikuses sõltuvuses ning liit rakendab Venemaa suhtes nn valikulise koostöö poliitikat.

Euroopa naabruspoliitika

01-01-2018

Euroopa naabruspoliitikat kohaldatakse Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaani, Egiptuse, Gruusia, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Liibüa, Maroko, Moldova, Palestiina, Süüria, Tuneesia, Ukraina ja Valgevene suhtes. Eesmärk on suurendada kõikide heaolu, stabiilsust ja julgeolekut. Naabruspoliitika põhineb demokraatial, õigusriigi põhimõtetel ja inimõiguste austamisel ning see on ELi ja iga partnerriigi vaheline kahepoolne poliitika, millele lisanduvad piirkondliku koostöö algatused: idapartnerlus ja Vahemere ...

Euroopa naabruspoliitikat kohaldatakse Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaani, Egiptuse, Gruusia, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Liibüa, Maroko, Moldova, Palestiina, Süüria, Tuneesia, Ukraina ja Valgevene suhtes. Eesmärk on suurendada kõikide heaolu, stabiilsust ja julgeolekut. Naabruspoliitika põhineb demokraatial, õigusriigi põhimõtetel ja inimõiguste austamisel ning see on ELi ja iga partnerriigi vaheline kahepoolne poliitika, millele lisanduvad piirkondliku koostöö algatused: idapartnerlus ja Vahemere Liit[1].

Kolm idapartnerluses osalevat naaberriiki: Ukraina, Moldova ja Valgevene

01-01-2018

ELi idapartnerluse poliitika, millega tehti algust 2009. aastal, hõlmab kuut endist Nõukogude liiduvabariiki – Armeeniat, Aserbaidžaani, Valgevenet, Gruusiat, Moldovat ja Ukrainat. Idapartnerlus loodi selleks, et toetada nimetatud riikide poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme, eesmärgiga edendada demokraatiat ja head valitsemistava, energiajulgeolekut, keskkonnakaitset ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kõik partnerluses osalejad peale Valgevene osalevad Euronesti parlamentaarses assamblees ...

ELi idapartnerluse poliitika, millega tehti algust 2009. aastal, hõlmab kuut endist Nõukogude liiduvabariiki – Armeeniat, Aserbaidžaani, Valgevenet, Gruusiat, Moldovat ja Ukrainat. Idapartnerlus loodi selleks, et toetada nimetatud riikide poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme, eesmärgiga edendada demokraatiat ja head valitsemistava, energiajulgeolekut, keskkonnakaitset ning majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kõik partnerluses osalejad peale Valgevene osalevad Euronesti parlamentaarses assamblees.

Free and fair trade for all?

21-11-2017

With its strategy paper entitled ‘Trade for all’ in 2015, the Commission launched an EU trade policy that focussed on values such as human rights, workers’ rights, environmental protection and sustainable development. The idea was that free trade should be fair for both consumers in Europe and for citizens elsewhere. This approach was pursued in bilateral trade negotiations and in legislative proposals on, for example, conflict minerals, dual-use goods or the investment court system. But by the end ...

With its strategy paper entitled ‘Trade for all’ in 2015, the Commission launched an EU trade policy that focussed on values such as human rights, workers’ rights, environmental protection and sustainable development. The idea was that free trade should be fair for both consumers in Europe and for citizens elsewhere. This approach was pursued in bilateral trade negotiations and in legislative proposals on, for example, conflict minerals, dual-use goods or the investment court system. But by the end of 2016 the tenor of the debate on international trade had changed, shifting the focus to national interests and fairness for consumers and producers at home. The UK’s decision to withdraw from the EU and the election of President Trump in the US, together with the expiry of the clause recognising China’s non-market economy status, contributed to this shift. The European Parliament has played a crucial role in shaping the direction of EU trade policy. While its 2015 resolution on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) set the values-based trade agenda, its resolutions in 2016 and 2017 on China’s market economy status and global value chains reflected the shift in values. The Commission is seeking to balance free and fair trade but new challenges lie ahead, notably in the EU’s neighbourhood: Russia, the Eastern Partnership, Turkey and the UK’s withdrawal from the EU.

Eelseisvad üritused

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.