YMP:n ensimmäinen pilari: II – suora tuki viljelijöille

01-04-2018

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 2003 ja ”terveystarkastuksessa” vuonna 2009 pääosa suorista tuista irrotettiin tuotannosta. Nykyään asetus (EU) N:o 1307/2013 on ainoa oikeusperusta viljelijöille maksettaville suorille tuille ja sisältää kaikki niitä koskevat säännöt. Se tekee suorista tuista paremmin kohdennettuja, tasapuolisempia ja ympäristöystävällisempiä.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 2003 ja ”terveystarkastuksessa” vuonna 2009 pääosa suorista tuista irrotettiin tuotannosta. Nykyään asetus (EU) N:o 1307/2013 on ainoa oikeusperusta viljelijöille maksettaville suorille tuille ja sisältää kaikki niitä koskevat säännöt. Se tekee suorista tuista paremmin kohdennettuja, tasapuolisempia ja ympäristöystävällisempiä.