Vesiviljely Euroopan unionissa

01-01-2018

Euroopan unionin vesiviljelytuotanto on taantunut maailman kasvavaan vesiviljelytuotantoon verrattuna. Tämän suuntauksen hillitsemiseksi komissio julkaisi vuosina 2002 ja 2009 tiedonannot, jotka sisältävät unionin vesiviljelyn kehittämisstrategiat. Vuoden 2002 strategialla ei onnistuttu lisäämään unionin tuotantoa ja talouskriisi on vahingoittanut maailmanlaajuisia markkinoita ja vesiviljelyalaa. Tämän vuoksi vuonna 2013 julkaistiin kolmas komission tiedonanto, jonka tavoitteena oli kestävän kehityksen saavuttaminen unionin vesiviljelyssä ja jossa ehdotettiin strategisia suuntaviivoja.

Euroopan unionin vesiviljelytuotanto on taantunut maailman kasvavaan vesiviljelytuotantoon verrattuna. Tämän suuntauksen hillitsemiseksi komissio julkaisi vuosina 2002 ja 2009 tiedonannot, jotka sisältävät unionin vesiviljelyn kehittämisstrategiat. Vuoden 2002 strategialla ei onnistuttu lisäämään unionin tuotantoa ja talouskriisi on vahingoittanut maailmanlaajuisia markkinoita ja vesiviljelyalaa. Tämän vuoksi vuonna 2013 julkaistiin kolmas komission tiedonanto, jonka tavoitteena oli kestävän kehityksen saavuttaminen unionin vesiviljelyssä ja jossa ehdotettiin strategisia suuntaviivoja.