Euroopan unionin kalastusala lukuina

01-01-2018

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2017 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla vuonna 2015, vesiviljelyalalla vuonna 2014 ja kalanjalostusalalla vuonna 2016 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto, tuonti ja vienti vuonna 2016 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden todettavissa oleva kulutus vuonna 2016 (taulukko IV) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen jakautuminen 2014–2020 (taulukko V).

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2017 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla vuonna 2015, vesiviljelyalalla vuonna 2014 ja kalanjalostusalalla vuonna 2016 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto, tuonti ja vienti vuonna 2016 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden todettavissa oleva kulutus vuonna 2016 (taulukko IV) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen jakautuminen 2014–2020 (taulukko V).