Koulutus

01-09-2017

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot kantavat päävastuun omasta koulutuspolitiikastaan ja EU:n tehtävänä on vain tukea niitä. Yhteiskuntien ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet, maailmanlaajuinen kilpailu ja varhaiskasvatus ovat kuitenkin esimerkkejä kaikille jäsenvaltioille yhteisistä haasteista, jotka vaativat yhteisiä ratkaisuja. Jäsenvaltioiden on siksi hyvä tehdä yhteistyötä ja oppia toinen toisiltaan[1].

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot kantavat päävastuun omasta koulutuspolitiikastaan ja EU:n tehtävänä on vain tukea niitä. Yhteiskuntien ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet, maailmanlaajuinen kilpailu ja varhaiskasvatus ovat kuitenkin esimerkkejä kaikille jäsenvaltioille yhteisistä haasteista, jotka vaativat yhteisiä ratkaisuja. Jäsenvaltioiden on siksi hyvä tehdä yhteistyötä ja oppia toinen toisiltaan[1].