Nuoriso

01-09-2017

Nuorisoasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toiminta-alaan, joten jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä ei pyritä yhdenmukaistamaan. EU:n tehtävänä on näin ollen tukea jäsenvaltioita. Erasmus+ -ohjelman nuorisohankkeilla edistetään nuorisovaihtoa EU:n sisällä sekä kolmansien maiden kanssa. Euroopan unioni on viime vuosina vahvistanut nuorisopolitiikkaansa, mistä on osoituksena Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva aloite ja DiscoverEU-hanke.

Nuorisoasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toiminta-alaan, joten jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä ei pyritä yhdenmukaistamaan. EU:n tehtävänä on näin ollen tukea jäsenvaltioita. Erasmus+ -ohjelman nuorisohankkeilla edistetään nuorisovaihtoa EU:n sisällä sekä kolmansien maiden kanssa. Euroopan unioni on viime vuosina vahvistanut nuorisopolitiikkaansa, mistä on osoituksena Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva aloite ja DiscoverEU-hanke.