Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla

01-03-2018

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaa rajatylittävä liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti. Euroopan unioni kehittää parhaillaan oikeudellista yhteistyötä sellaisia yksityisoikeudellisia tapauksia varten, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, ja rakentaa siltoja eri oikeusjärjestelmien välille. Yhteistyön tärkeimmät tavoitteet ovat oikeusvarmuus sekä oikeussuojan helppo ja tehokas saatavuus. Ne edellyttävät toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, selkeää sovellettavan lain valintaa sekä nopeita ja tehokkaita tuomioiden tunnustamis- ja täytäntöönpanomenettelyjä.

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaa rajatylittävä liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti. Euroopan unioni kehittää parhaillaan oikeudellista yhteistyötä sellaisia yksityisoikeudellisia tapauksia varten, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, ja rakentaa siltoja eri oikeusjärjestelmien välille. Yhteistyön tärkeimmät tavoitteet ovat oikeusvarmuus sekä oikeussuojan helppo ja tehokas saatavuus. Ne edellyttävät toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, selkeää sovellettavan lain valintaa sekä nopeita ja tehokkaita tuomioiden tunnustamis- ja täytäntöönpanomenettelyjä.