Energiapolitiikka: yleiset periaatteet

01-01-2018

Euroopan unionilla on energia-alalla monia haasteita: lisääntynyt tuontiriippuvuus, energialähteiden monipuolistamisen tarve, korkeat ja vaihtelevat energian hinnat, energian kasvava kysyntä maailmanlaajuisesti, tuotanto- ja kauttakulkumaihin vaikuttavat turvallisuusuhat, ilmastonmuutoksen kasvava uhka, energiatehokkuuden hidas parantuminen, uusiutuvan energian osuuden lisäämisen haasteet sekä tarve lisätä energiamarkkinoiden avoimuutta, integroitumista ja yhteenliitäntöjä. EU:n energiapolitiikan ytimen muodostavat erilaiset toimet, joilla pyritään integroituihin energiamarkkinoihin, energian toimitusvarmuuteen ja energia-alan kestävyyteen.

Euroopan unionilla on energia-alalla monia haasteita: lisääntynyt tuontiriippuvuus, energialähteiden monipuolistamisen tarve, korkeat ja vaihtelevat energian hinnat, energian kasvava kysyntä maailmanlaajuisesti, tuotanto- ja kauttakulkumaihin vaikuttavat turvallisuusuhat, ilmastonmuutoksen kasvava uhka, energiatehokkuuden hidas parantuminen, uusiutuvan energian osuuden lisäämisen haasteet sekä tarve lisätä energiamarkkinoiden avoimuutta, integroitumista ja yhteenliitäntöjä. EU:n energiapolitiikan ytimen muodostavat erilaiset toimet, joilla pyritään integroituihin energiamarkkinoihin, energian toimitusvarmuuteen ja energia-alan kestävyyteen.