Kemikaalit ja torjunta-aineet

01-02-2018

EU:n kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädännön tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä välttää kaupan esteet. Lainsäädäntö koostuu tiettyjen kemikaaliluokkien markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista säännöistä, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista rajoituksista sekä suuronnettomuuksia ja vaarallisten aineiden vientiä koskevista säännöistä. Torjunta-aineilla tarkoitetaan aineita, joita käytetään haitallisina pidettyjen organismien hävittämiseen ja torjumiseen. Niihin kuuluu sekä biosidivalmisteita että kasvinsuojeluaineita. EU:n suurin saavutus on REACH-asetus, jossa säädetään vaarallisten aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.

EU:n kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädännön tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä välttää kaupan esteet. Lainsäädäntö koostuu tiettyjen kemikaaliluokkien markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista säännöistä, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista rajoituksista sekä suuronnettomuuksia ja vaarallisten aineiden vientiä koskevista säännöistä. Torjunta-aineilla tarkoitetaan aineita, joita käytetään haitallisina pidettyjen organismien hävittämiseen ja torjumiseen. Niihin kuuluu sekä biosidivalmisteita että kasvinsuojeluaineita. EU:n suurin saavutus on REACH-asetus, jossa säädetään vaarallisten aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.