Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

01-02-2018

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Näihin kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea, kolme Euroopan valvontaviranomaista ja kansalliset valvontaviranomaiset. EFVJ:n tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Pankkiunionin perustamisen ja Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi valvontajärjestelmään tehdään muutoksia.

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Näihin kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea, kolme Euroopan valvontaviranomaista ja kansalliset valvontaviranomaiset. EFVJ:n tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Pankkiunionin perustamisen ja Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi valvontajärjestelmään tehdään muutoksia.