Uusiutuvat energialähteet

01-01-2018

Tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, valtamerienergia, maalämpö, biomassa ja biopolttoaineet ovat uusiutuvia energialähteitä, jotka ovat vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Ne auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, monipuolistamaan energian tarjontaa ja vähentämään riippuvuutta epäluotettavista ja vaihteluille alttiista fossiilisten polttoaineiden ja etenkin öljyn ja kaasun markkinoista. Uusiutuvaa energiaa edistävä EU:n lainsäädäntö on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2030 jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.

Tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, valtamerienergia, maalämpö, biomassa ja biopolttoaineet ovat uusiutuvia energialähteitä, jotka ovat vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Ne auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, monipuolistamaan energian tarjontaa ja vähentämään riippuvuutta epäluotettavista ja vaihteluille alttiista fossiilisten polttoaineiden ja etenkin öljyn ja kaasun markkinoista. Uusiutuvaa energiaa edistävä EU:n lainsäädäntö on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2030 jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.