Välitön verotus: henkilö- ja yhtiöverotus

01-02-2018

Euroopan unionin lainsäädännössä ei puututa suoraan välittömään verotukseen. Monissa direktiiveissä ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kuitenkin vahvistetaan yhtiöverotusta ja yksityishenkilöiden verotusta koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä. Lisäksi on ryhdytty toimiin verovilpin ja kaksinkertaisen verotuksen torjumiseksi.

Euroopan unionin lainsäädännössä ei puututa suoraan välittömään verotukseen. Monissa direktiiveissä ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kuitenkin vahvistetaan yhtiöverotusta ja yksityishenkilöiden verotusta koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä. Lisäksi on ryhdytty toimiin verovilpin ja kaksinkertaisen verotuksen torjumiseksi.