Yksityisten investointien edistäminen kulttuurialalla

15-07-2011

Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisten investointien edistämiseen kulttuurialalla liittyviä suuntauksia EU:n jäsenvaltioissa. Tutkimus perustuu empiiriseen tietoon, jota on kerätty kyselyjen, viidessä maassa tehtyjen tapaustutkimusten ja asiakirjatutkimuksen avulla. Se antaa kokonaiskuvan yksityisten investointien edistämiseen käytetyistä mekanismeista ja toimista, joita ovat muun muassa verotusmenettelyt (esimerkiksi kulttuurin kuluttamiseen kannustaminen sekä yritysten investoinnit ja filantrooppiset investoinnit), rahoitus- ja pankkiohjelmat sekä välittäjämekanismit. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan Yhdysvaltojen ja Euroopan kulttuurialan yksityisiä investointeja.

Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisten investointien edistämiseen kulttuurialalla liittyviä suuntauksia EU:n jäsenvaltioissa. Tutkimus perustuu empiiriseen tietoon, jota on kerätty kyselyjen, viidessä maassa tehtyjen tapaustutkimusten ja asiakirjatutkimuksen avulla. Se antaa kokonaiskuvan yksityisten investointien edistämiseen käytetyistä mekanismeista ja toimista, joita ovat muun muassa verotusmenettelyt (esimerkiksi kulttuurin kuluttamiseen kannustaminen sekä yritysten investoinnit ja filantrooppiset investoinnit), rahoitus- ja pankkiohjelmat sekä välittäjämekanismit. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan Yhdysvaltojen ja Euroopan kulttuurialan yksityisiä investointeja.

Ulkopuolinen laatija

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)