Euroopan unionin turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin kohdistuvat parlamentin valvontatoimet

15-06-2011

Tässä tutkimuksessa arvioidaan valvontatoimia, joita parlamentit ja parlamenttien ulkopuoliset erikoistuneet valvontaelimet kohdistavat kansallisiin turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin. Tarkoituksena on tunnistaa hyviä käytäntöjä, joilla edistetään Euroopan parlamentin lähestymistapaa Europolin, Eurojustin, Frontexin ja vähäisemmissä määrin Sitcenin valvontaan. Tutkimuksessa annetaan yksityiskohtaisia suosituksia (myös turvaluokiteltuun tietoon tutustumisen alalla), jotka on laadittu seuraavien seikkojen syventävään arviointiin perustuen: (1) neljän elimen tämänhetkiset tehtävät ja toimivaltuudet, (2) olemassa olevat järjestelyt, joilla Euroopan parlamentti, yhteiset valvontaviranomaiset ja kansalliset parlamentit valvovat elimiä ja (3) oikeudelliset ja institutionaaliset kehykset, joissa parlamentti ja erikoistuneet valvontaelimet valvovat turvallisuus- ja tiedustelupalveluja EU:n jäsenvaltioissa ja muissa suurissa demokraattisissa valtioissa.

Tässä tutkimuksessa arvioidaan valvontatoimia, joita parlamentit ja parlamenttien ulkopuoliset erikoistuneet valvontaelimet kohdistavat kansallisiin turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin. Tarkoituksena on tunnistaa hyviä käytäntöjä, joilla edistetään Euroopan parlamentin lähestymistapaa Europolin, Eurojustin, Frontexin ja vähäisemmissä määrin Sitcenin valvontaan. Tutkimuksessa annetaan yksityiskohtaisia suosituksia (myös turvaluokiteltuun tietoon tutustumisen alalla), jotka on laadittu seuraavien seikkojen syventävään arviointiin perustuen: (1) neljän elimen tämänhetkiset tehtävät ja toimivaltuudet, (2) olemassa olevat järjestelyt, joilla Euroopan parlamentti, yhteiset valvontaviranomaiset ja kansalliset parlamentit valvovat elimiä ja (3) oikeudelliset ja institutionaaliset kehykset, joissa parlamentti ja erikoistuneet valvontaelimet valvovat turvallisuus- ja tiedustelupalveluja EU:n jäsenvaltioissa ja muissa suurissa demokraattisissa valtioissa.

Ulkopuolinen laatija

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)