EU:n talousarvion historiaan

14-06-2019

Euroopan unionin talousarvio perustuu kolmeen pilariin: talousarvion menoihin, sen rahoitukseen ja sen tilintarkastukseen. Tässä katsauksessa perehdytään talousarvion lähtökohtiin, sen kehitykseen ja monivuotiseen suunnitteluun sekä vuotuiseen budjetointiin Siinä tarkastellaan samalla Euroopan parlamentin budjettivallan kehitystä sekä talousarvion rahoitus- ja tarkastusprosessien kehittymistä. Vuonna 1952 tapahtuneesta Euroopan yhteisön perustamisesta lähtien talousarvion laatiminen on aiheuttanut kitkaa toimielinten ja jäsenvaltioiden välille ja menouudistukset ja rahoitusuudistukset ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa.

Euroopan unionin talousarvio perustuu kolmeen pilariin: talousarvion menoihin, sen rahoitukseen ja sen tilintarkastukseen. Tässä katsauksessa perehdytään talousarvion lähtökohtiin, sen kehitykseen ja monivuotiseen suunnitteluun sekä vuotuiseen budjetointiin Siinä tarkastellaan samalla Euroopan parlamentin budjettivallan kehitystä sekä talousarvion rahoitus- ja tarkastusprosessien kehittymistä. Vuonna 1952 tapahtuneesta Euroopan yhteisön perustamisesta lähtien talousarvion laatiminen on aiheuttanut kitkaa toimielinten ja jäsenvaltioiden välille ja menouudistukset ja rahoitusuudistukset ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa.