35

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) ja perussopimus

01-04-2018

Rooman sopimuksen voimaantulon myötä jäsenvaltioiden maatalouspolitiikat korvattiin Euroopan yhteisön tason ohjausjärjestelmillä. Yhteisen maatalouspolitiikan perusta on päätöksentekosääntöjä lukuun ottamatta pysynyt muuttumattomana Rooman sopimuksesta alkaen. Lissabonin sopimuksessa yhteispäätösmenettelystä tehtiin yhteisen maatalouspolitiikan asioissa sovellettava ”tavallinen lainsäätämisjärjestys” aiemman kuulemismenettelyn sijaan.

Rooman sopimuksen voimaantulon myötä jäsenvaltioiden maatalouspolitiikat korvattiin Euroopan yhteisön tason ohjausjärjestelmillä. Yhteisen maatalouspolitiikan perusta on päätöksentekosääntöjä lukuun ottamatta pysynyt muuttumattomana Rooman sopimuksesta alkaen. Lissabonin sopimuksessa yhteispäätösmenettelystä tehtiin yhteisen maatalouspolitiikan asioissa sovellettava ”tavallinen lainsäätämisjärjestys” aiemman kuulemismenettelyn sijaan.

YMP:n rahoitus

01-04-2018

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta on perinteisesti huolehtinut yksi ainoa rahasto, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR). Sen korvasivat 1. tammikuuta 2007 alkaen Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta on perinteisesti huolehtinut yksi ainoa rahasto, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR). Sen korvasivat 1. tammikuuta 2007 alkaen Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

YMP:n välineet ja uudistukset

01-04-2018

Yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettu merkittävästi viisi kertaa. Viimeisimmät uudistukset toteutettiin vuosina 2003 (väliarviointi), 2009 (nk. terveystarkastus) ja 2013 (rahoituskausi 2014–2020). Keskustelut YMP:n tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen aloitettiin parlamentissa vuonna 2016 ja asiaa koskevat lainsäädäntöehdotukset annettiin kesäkuussa 2018.

Yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettu merkittävästi viisi kertaa. Viimeisimmät uudistukset toteutettiin vuosina 2003 (väliarviointi), 2009 (nk. terveystarkastus) ja 2013 (rahoituskausi 2014–2020). Keskustelut YMP:n tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen aloitettiin parlamentissa vuonna 2016 ja asiaa koskevat lainsäädäntöehdotukset annettiin kesäkuussa 2018.

YMP:n ensimmäinen pilari: I – maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely

01-04-2018

Yhteinen markkinajärjestely muodostaa puitteet yhteisen maatalouspolitiikan markkinatoimenpiteille. Yhteisen maatalouspolitiikan peräkkäiset uudistukset johtivat vuonna 2007 yhteensä 21 alakohtaisen markkinajärjestelyn yhdistämiseen yhdeksi kaikki maataloustuotteet kattavaksi yhteiseksi markkinajärjestelyksi. Uudistuksissa maatalouspolitiikasta tehtiin markkinasuuntautuneempaa ja tukivälineiden soveltamisalaa supistettiin. Nykyään tukivälineet toimivat ”turvaverkkona”, jota käytetään vain kriisitilanteissa ...

Yhteinen markkinajärjestely muodostaa puitteet yhteisen maatalouspolitiikan markkinatoimenpiteille. Yhteisen maatalouspolitiikan peräkkäiset uudistukset johtivat vuonna 2007 yhteensä 21 alakohtaisen markkinajärjestelyn yhdistämiseen yhdeksi kaikki maataloustuotteet kattavaksi yhteiseksi markkinajärjestelyksi. Uudistuksissa maatalouspolitiikasta tehtiin markkinasuuntautuneempaa ja tukivälineiden soveltamisalaa supistettiin. Nykyään tukivälineet toimivat ”turvaverkkona”, jota käytetään vain kriisitilanteissa.

YMP:n ensimmäinen pilari: II – suora tuki viljelijöille

01-04-2018

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 2003 ja ”terveystarkastuksessa” vuonna 2009 pääosa suorista tuista irrotettiin tuotannosta. Nykyään asetus (EU) N:o 1307/2013 on ainoa oikeusperusta viljelijöille maksettaville suorille tuille ja sisältää kaikki niitä koskevat säännöt. Se tekee suorista tuista paremmin kohdennettuja, tasapuolisempia ja ympäristöystävällisempiä.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 2003 ja ”terveystarkastuksessa” vuonna 2009 pääosa suorista tuista irrotettiin tuotannosta. Nykyään asetus (EU) N:o 1307/2013 on ainoa oikeusperusta viljelijöille maksettaville suorille tuille ja sisältää kaikki niitä koskevat säännöt. Se tekee suorista tuista paremmin kohdennettuja, tasapuolisempia ja ympäristöystävällisempiä.

WTO:n maataloussopimus

01-04-2018

Maatalouden kotimaisen tuen järjestelmiä hallinnoidaan maataloussopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 1995 ja joka neuvoteltiin Uruguayn kierroksen aikana 1986–1994. Maataloussopimuksen pitkän aikavälin tavoite on perustaa oikeudenmukainen ja markkinasuuntautunut maatalouskauppajärjestelmä ja käynnistää uudistusprosessi neuvottelemalla tukea ja suojaa koskevista sitoumuksista sekä laatimalla entistä tiukemmat ja toiminnaltaan tehokkaammat säännöt ja periaatteet. Maatalous on siksi erityisasemassa ...

Maatalouden kotimaisen tuen järjestelmiä hallinnoidaan maataloussopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 1995 ja joka neuvoteltiin Uruguayn kierroksen aikana 1986–1994. Maataloussopimuksen pitkän aikavälin tavoite on perustaa oikeudenmukainen ja markkinasuuntautunut maatalouskauppajärjestelmä ja käynnistää uudistusprosessi neuvottelemalla tukea ja suojaa koskevista sitoumuksista sekä laatimalla entistä tiukemmat ja toiminnaltaan tehokkaammat säännöt ja periaatteet. Maatalous on siksi erityisasemassa, koska alalla on oma sopimus, jonka määräykset ovat ensisijaisia.

Dohan kierros ja maatalous

01-04-2018

Dohan kierros on WTO:n kauppaneuvottelujen viimeisin kierros. Vuonna 2001 käynnistetty Dohan kierros merkitsi uusien maatalousneuvottelujen alkua: WTO:n jäsenet sitoutuivat parantamaan huomattavasti markkinoille pääsyä ja poistamaan asteittain kaikenlaiset vientituet kauppaa vääristävästä kotimaisesta tuesta ottaen asianmukaisesti huomioon sen, että kehitysmaille on myönnettävä erityis- ja erilliskohtelu.

Dohan kierros on WTO:n kauppaneuvottelujen viimeisin kierros. Vuonna 2001 käynnistetty Dohan kierros merkitsi uusien maatalousneuvottelujen alkua: WTO:n jäsenet sitoutuivat parantamaan huomattavasti markkinoille pääsyä ja poistamaan asteittain kaikenlaiset vientituet kauppaa vääristävästä kotimaisesta tuesta ottaen asianmukaisesti huomioon sen, että kehitysmaille on myönnettävä erityis- ja erilliskohtelu.

Kumppanit