1

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Laatija
Hakusana
Päivämäärä

Monivuotinen rahoituskehys

01-02-2018

Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti sitova säädös. Rahoituskehys vahvistetaan vähintään viiden vuoden jaksolle. Sen avulla pyritään varmistamaan, että unionin menot kehittyvät hallitusti sen käytettävissä olevien omien varojen rajoissa, ja se sisältää unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavia määräyksiä. Näin siinä määritellään talousarvion ...

Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti sitova säädös. Rahoituskehys vahvistetaan vähintään viiden vuoden jaksolle. Sen avulla pyritään varmistamaan, että unionin menot kehittyvät hallitusti sen käytettävissä olevien omien varojen rajoissa, ja se sisältää unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavia määräyksiä. Näin siinä määritellään talousarvion kurinalaisuuden perusteet. Rahoituskehysasetuksessa vahvistetaan menojen enimmäismäärät laajoille menoluokille, joita kutsutaan otsakkeiksi. Komissio esitti 2. toukokuuta 2018 vuosien 2021–2027 uutta monivuotista rahoituskehystä koskevat lainsäädäntöehdotukset. Covid-19-pandemian puhjettua komissio antoi 27. toukokuuta 2020 monivuotista rahoituskehystä koskevan päivitetyn ehdotuksen sekä ehdotuksen elpymisvälineeksi, Next Generation EU.