5

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

01-02-2018

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Sen tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Siihen kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kolme Euroopan valvontaviranomaista (EPV, ESMA ja EIOPA) sekä kansalliset valvontaviranomaiset. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon sen toimintaympäristön muutokset ...

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Sen tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Siihen kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kolme Euroopan valvontaviranomaista (EPV, ESMA ja EIOPA) sekä kansalliset valvontaviranomaiset. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon sen toimintaympäristön muutokset, erityisesti pankkiunionin käyttöönotto, tavoite kehittää pääomamarkkinaunioni ja Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta.

Rahoituspalvelupolitiikka

01-02-2018

Rahoituspalvelut ovat olennainen tekijä EU:n pyrkimyksissä toteuttaa sisämarkkinat, joilla palvelut ja pääomat liikkuvat vapaasti. Markkinoiden yhdentyminen on tapahtunut vaiheittain: 1) kansallisten markkinoille pääsyn esteiden poistaminen (1957–1973), 2) kansallisten lakien ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen (1973–1983), 3) sisämarkkinoiden toteuttaminen (1983–1992), 4) yhteisen rahan alueen luominen ja kriisiä edeltävä aika (1999–2007) ja 5) maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja kriisin jälkeiset ...

Rahoituspalvelut ovat olennainen tekijä EU:n pyrkimyksissä toteuttaa sisämarkkinat, joilla palvelut ja pääomat liikkuvat vapaasti. Markkinoiden yhdentyminen on tapahtunut vaiheittain: 1) kansallisten markkinoille pääsyn esteiden poistaminen (1957–1973), 2) kansallisten lakien ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen (1973–1983), 3) sisämarkkinoiden toteuttaminen (1983–1992), 4) yhteisen rahan alueen luominen ja kriisiä edeltävä aika (1999–2007) ja 5) maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja kriisin jälkeiset uudistukset (vuodesta 2007 eteenpäin). Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta tuo uusia haasteita, joilla saattaa olla vaikutuksia rahoituspalvelualaan EU:ssa ja muualla.

Kilpailupolitiikka

01-02-2018

EU:n kilpailusääntöjen päätavoitteena on mahdollistaa unionin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, sillä sisämarkkinat ovat keskeinen EU:n kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia edistävä tekijä. Sen vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) sisältyy sääntöjä, joilla pyritään estämään kilpailun rajoittaminen ja vääristyminen sisämarkkinoilla. Sopimuksessa kielletään yritysten väliset kilpailua rajoittavat sopimukset ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ...

EU:n kilpailusääntöjen päätavoitteena on mahdollistaa unionin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, sillä sisämarkkinat ovat keskeinen EU:n kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia edistävä tekijä. Sen vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) sisältyy sääntöjä, joilla pyritään estämään kilpailun rajoittaminen ja vääristyminen sisämarkkinoilla. Sopimuksessa kielletään yritysten väliset kilpailua rajoittavat sopimukset ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, koska ne saattaisivat haitata jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Lisäksi komissio valvoo unioninlaajuisia yrityskeskittymiä ja yritysostoja ja voi kieltää ne, jos ne johtaisivat kilpailun merkittävään vähenemiseen. Valtiontuet yksittäisille yrityksille tai tuotteille ovat kiellettyjä, jos ne vääristävät kilpailua. Tietyissä tapauksissa niitä voidaan kuitenkin myöntää. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kilpailusäännöt koskevat myös julkisia yrityksiä, julkisia palveluja ja yleistä etua koskevia palveluja.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.