Saorghluaiseacht oibrithe

01-02-2018

Áirítear saorghluaiseacht oibrithe i measc ceann de na cheithre shaoirse a mbaineann saoránaigh AE tairbhe astu. Áirítear sa tsaoirse sin cearta gluaiseachta agus cónaithe d’oibrithe, cearta iontrála agus cónaithe do dhaoine muinteartha, agus an ceart obair a dhéanamh i mBallstát eile agus an ceart go ndéileálfar leo ar chomhchéim le náisiúnaigh de chuid an Bhallstáit sin. Tá srianta i bhfeidhm maidir leis an tseirbhís phoiblí. Fónann an tÚdarás Eorpach Saothair mar ghníomhaireacht tiomnaithe do shaorghluaiseacht oibrithe, lena n-áirítear oibrithe ar postú.

Áirítear saorghluaiseacht oibrithe i measc ceann de na cheithre shaoirse a mbaineann saoránaigh AE tairbhe astu. Áirítear sa tsaoirse sin cearta gluaiseachta agus cónaithe d’oibrithe, cearta iontrála agus cónaithe do dhaoine muinteartha, agus an ceart obair a dhéanamh i mBallstát eile agus an ceart go ndéileálfar leo ar chomhchéim le náisiúnaigh de chuid an Bhallstáit sin. Tá srianta i bhfeidhm maidir leis an tseirbhís phoiblí. Fónann an tÚdarás Eorpach Saothair mar ghníomhaireacht tiomnaithe do shaorghluaiseacht oibrithe, lena n-áirítear oibrithe ar postú.