Bainistiú iascaigh san Aontas

01-01-2018

Tá bainistiú iascaigh faoin gComhbheartas Iascaigh (CBI) bunaithe ar an ngá atá ann a chinntiú go saothrófar acmhainní bitheolaíocha muirí ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus go ndéantar inmharthanacht fhadtéarmach na hearnála a chinntiú. D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, tá reachtaíocht glactha ag an Aontas Eorpach maidir leis an rochtain ar uiscí AE, maidir le leithdháileadh agus úsáid acmhainní, maidir le gabhálacha iomlána incheadaithe, maidir le teorannú na hiarrachta iascaireachta agus maidir le bearta teicniúla eile.

Tá bainistiú iascaigh faoin gComhbheartas Iascaigh (CBI) bunaithe ar an ngá atá ann a chinntiú go saothrófar acmhainní bitheolaíocha muirí ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus go ndéantar inmharthanacht fhadtéarmach na hearnála a chinntiú. D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, tá reachtaíocht glactha ag an Aontas Eorpach maidir leis an rochtain ar uiscí AE, maidir le leithdháileadh agus úsáid acmhainní, maidir le gabhálacha iomlána incheadaithe, maidir le teorannú na hiarrachta iascaireachta agus maidir le bearta teicniúla eile.