Dobharshaothrú Eorpach

01-01-2018

Níl aon bhorradh faoin dobharshaothrú Eorpach i gcodarsnacht leis na rátaí táirgthe dobharshaothraithe atá ag dul i méid ar leibhéal an domhain. Mar iarracht ar an treocht seo a mhaolú, d’fhoilsigh an Coimisiún dhá theachtaireacht a raibh straitéisí iontu chun an dobharshaothrú Eorpach a fhorbairt, ceann amháin in 2002 agus ceann eile in 2009. Theip ar straitéis 2002 cur leis an táirgeacht Eorpach agus bhuail an ghéarchéim eacnamaíochta dhomhanda margadh agus tionscal an dobharshaothraithe. Dá bharr sin, foilsíodh an tríú teachtaireacht ón gCoimisiún in 2013, arbh é ab aidhm léi ná forbairt inbhuanaithe dhobharshaothrú AE a bhaint amach agus treoirlínte straitéiseacha a mholadh.

Níl aon bhorradh faoin dobharshaothrú Eorpach i gcodarsnacht leis na rátaí táirgthe dobharshaothraithe atá ag dul i méid ar leibhéal an domhain. Mar iarracht ar an treocht seo a mhaolú, d’fhoilsigh an Coimisiún dhá theachtaireacht a raibh straitéisí iontu chun an dobharshaothrú Eorpach a fhorbairt, ceann amháin in 2002 agus ceann eile in 2009. Theip ar straitéis 2002 cur leis an táirgeacht Eorpach agus bhuail an ghéarchéim eacnamaíochta dhomhanda margadh agus tionscal an dobharshaothraithe. Dá bharr sin, foilsíodh an tríú teachtaireacht ón gCoimisiún in 2013, arbh é ab aidhm léi ná forbairt inbhuanaithe dhobharshaothrú AE a bhaint amach agus treoirlínte straitéiseacha a mholadh.