An Óige

01-09-2017

Is réimse beartais náisiúnta í an óige. Tá comhchuibhiú reachtaíocht na mBallstát a eisiata. Mar sin de, is ról tacaíochta atá ag an Aontas. Dá réir sin, i ngné na hóige de chlár Erasmus+ spreagtar malartuithe idir daoine óga laistigh de AE agus le tríú tíortha. Le blianta beaga anuas, neartaigh an tAontas Eorpach a chuid beartas i leith daoine óga, mar is léir as tionscnamh an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus as an tionscadal, DiscoverEU.

Is réimse beartais náisiúnta í an óige. Tá comhchuibhiú reachtaíocht na mBallstát a eisiata. Mar sin de, is ról tacaíochta atá ag an Aontas. Dá réir sin, i ngné na hóige de chlár Erasmus+ spreagtar malartuithe idir daoine óga laistigh de AE agus le tríú tíortha. Le blianta beaga anuas, neartaigh an tAontas Eorpach a chuid beartas i leith daoine óga, mar is léir as tionscnamh an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus as an tionscadal, DiscoverEU.