An Afraic

01-01-2018

Is faoi Chomhaontú Cotonou agus faoi Straitéis Chomhpháirteach AE-an Afraic, lena ngabhann gnéithe polaitiúla, eacnamaíocha agus forbartha, a rialaítear an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Afraic. Tá an tAontas ag obair go gníomhach chun an tsíocháin agus an tslándáil a chur chun cinn san Afraic agus déanann sé idirphlé leis an Aontas Afracach (AA) maidir le beartais éagsúla, lena n-áirítear an daonlathas agus cearta an duine. Tá an imirce anois ina gné lárnach den chaidreamh idir an Afraic agus an tAontas. Is é an Ciste Eorpach Forbraíochta an príomhbhealach i gcónaí le haghaidh chomhar an Aontais um fhorbairt san Afraic.

Is faoi Chomhaontú Cotonou agus faoi Straitéis Chomhpháirteach AE-an Afraic, lena ngabhann gnéithe polaitiúla, eacnamaíocha agus forbartha, a rialaítear an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Afraic. Tá an tAontas ag obair go gníomhach chun an tsíocháin agus an tslándáil a chur chun cinn san Afraic agus déanann sé idirphlé leis an Aontas Afracach (AA) maidir le beartais éagsúla, lena n-áirítear an daonlathas agus cearta an duine. Tá an imirce anois ina gné lárnach den chaidreamh idir an Afraic agus an tAontas. Is é an Ciste Eorpach Forbraíochta an príomhbhealach i gcónaí le haghaidh chomhar an Aontais um fhorbairt san Afraic.