Réigiún an Aigéin Chiúin

01-01-2018

Tá gnéithe polaitiúla, eacnamaíocha agus forbartha ag baint le caidreamh an Aontais Eorpaigh le réigiún an Aigéin Chiúin. Is é an tAontas Eorpach an dara comhpháirtí trádála is mó de chuid réigiún an Aigéin Chiúin agus i mí an Mheithimh 2018 seoladh caibidlíocht chun comhaontuithe saorthrádála cuimsitheacha a dhéanamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn. Tá comhpháirtíocht aige le 15 Thír Oileánacha Neamhspleácha an Aigéin Chiúin ina ndírítear ar fhorbairt, ar iascach agus ar an athrú aeráide. Tá comhpháirtíochtaí ag AE freisin leis na ceithre Thír agus Chríoch Thar Lear agus le Fóram Oileáin an Aigéin Chiúin.

Tá gnéithe polaitiúla, eacnamaíocha agus forbartha ag baint le caidreamh an Aontais Eorpaigh le réigiún an Aigéin Chiúin. Is é an tAontas Eorpach an dara comhpháirtí trádála is mó de chuid réigiún an Aigéin Chiúin agus i mí an Mheithimh 2018 seoladh caibidlíocht chun comhaontuithe saorthrádála cuimsitheacha a dhéanamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn. Tá comhpháirtíocht aige le 15 Thír Oileánacha Neamhspleácha an Aigéin Chiúin ina ndírítear ar fhorbairt, ar iascach agus ar an athrú aeráide. Tá comhpháirtíochtaí ag AE freisin leis na ceithre Thír agus Chríoch Thar Lear agus le Fóram Oileáin an Aigéin Chiúin.