Saorghluaiseacht chaipitil

01-02-2018

Tá an tsaorghluaiseacht chaipitil ar cheann de cheithre shaoirse bhunúsacha mhargadh aonair an Aontais. Ní hé amháin gurb í an ceann is déanaí í, ach is í an ceann is leithne í freisin mar gheall ar an ngné shuaithinseach tríú tír a ghabhann léi. Is de réir a chéile a rinneadh dul chun cinn i dtaobh léirscaoileadh ar shreafaí caipitil. Ó bhí tús 2004 ann, mar thoradh ar Chonradh Maastricht, tá toirmeasc ar shrianta ar ghluaiseachtaí agus íocaíochtaí caipitil, idir Ballstáit agus le tríú tíortha araon, cé go bhféadfadh eisceachtaí a bheith ann.

Tá an tsaorghluaiseacht chaipitil ar cheann de cheithre shaoirse bhunúsacha mhargadh aonair an Aontais. Ní hé amháin gurb í an ceann is déanaí í, ach is í an ceann is leithne í freisin mar gheall ar an ngné shuaithinseach tríú tír a ghabhann léi. Is de réir a chéile a rinneadh dul chun cinn i dtaobh léirscaoileadh ar shreafaí caipitil. Ó bhí tús 2004 ann, mar thoradh ar Chonradh Maastricht, tá toirmeasc ar shrianta ar ghluaiseachtaí agus íocaíochtaí caipitil, idir Ballstáit agus le tríú tíortha araon, cé go bhféadfadh eisceachtaí a bheith ann.