Cumhdach slándála sóisialta i mBallstáit eile AE

01-02-2018

Tríd an tslándáil shóisialta a chomhordú, éascaítear saorghluaiseacht daoine laistigh de AE. Rinneadh athchóiriú ó bhonn ar an reachtaíocht sa réimse sin in 2010 agus forlíonadh ina dhiaidh sin é le tuilleadh gníomhartha dlí lena bhfeabhsaítear an chosaint do chearta oibrithe soghluaiste. In 2016, d’áirigh an Coimisiún tograí sa Phacáiste Soghluaisteachta Saothair chun tuilleadh athchóirithe a dhéanamh ar an gcóras agus chun é a chur in oiriúint do dhálaí eacnamaíocha agus sóisialta nua-aimseartha in AE.

Tríd an tslándáil shóisialta a chomhordú, éascaítear saorghluaiseacht daoine laistigh de AE. Rinneadh athchóiriú ó bhonn ar an reachtaíocht sa réimse sin in 2010 agus forlíonadh ina dhiaidh sin é le tuilleadh gníomhartha dlí lena bhfeabhsaítear an chosaint do chearta oibrithe soghluaiste. In 2016, d’áirigh an Coimisiún tograí sa Phacáiste Soghluaisteachta Saothair chun tuilleadh athchóirithe a dhéanamh ar an gcóras agus chun é a chur in oiriúint do dhálaí eacnamaíocha agus sóisialta nua-aimseartha in AE.