Fuinneamh in-athnuaite

01-01-2018

Is roghanna iad foinsí fuinnimh in-athnuaite (cumhacht ghaoithe, cumhacht ghréine, fuinneamh aigéin, fuinneamh geoiteirmeach, bithmhais agus bithbhreoslaí) ar bhreoslaí iontaise a rannchuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, le soláthar fuinnimh a laghdú agus le spleáchas ar mhargaí luaineacha breosla iontaise, go háirithe ola agus gás, a laghdú. Tá athrú suntasach tagtha ar reachtaíocht AE maidir le cur chun cinn foinsí in-athnuaite le blianta beaga anuas. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh-2030.

Is roghanna iad foinsí fuinnimh in-athnuaite (cumhacht ghaoithe, cumhacht ghréine, fuinneamh aigéin, fuinneamh geoiteirmeach, bithmhais agus bithbhreoslaí) ar bhreoslaí iontaise a rannchuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, le soláthar fuinnimh a laghdú agus le spleáchas ar mhargaí luaineacha breosla iontaise, go háirithe ola agus gás, a laghdú. Tá athrú suntasach tagtha ar reachtaíocht AE maidir le cur chun cinn foinsí in-athnuaite le blianta beaga anuas. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh-2030.