An Córas Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA)

01-02-2018

Is é atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas ilsrathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta, lena n-áirítear an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach, na trí údarás Eorpacha mhaoirseachta agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá sé mar aidhm ag CEMA maoirseacht airgeadais chomhsheasmhach agus chomhleanúnach in AE a áirithiú. Tá athruithe ag teacht ar an gcóras maoirseachta ag leanúint as tabhairt isteach an Aontais Bhaincéireachta agus ós rud é go bhfuiltear ag dréim le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach.

Is é atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas ilsrathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta, lena n-áirítear an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach, na trí údarás Eorpacha mhaoirseachta agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá sé mar aidhm ag CEMA maoirseacht airgeadais chomhsheasmhach agus chomhleanúnach in AE a áirithiú. Tá athruithe ag teacht ar an gcóras maoirseachta ag leanúint as tabhairt isteach an Aontais Bhaincéireachta agus ós rud é go bhfuiltear ag dréim le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach.