Oibrithe a phostú

01-05-2018

Mar a leagtar síos sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, leis an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, ráthaítear soghluaisteacht gnólachtaí agus gairmithe laistigh den Aontas. Chun soghluaisteacht agus iomaíocht chothrom a áirithiú, áfach, tá dlíthe sonracha AE ann freisin lena rialaítear na cearta atá ag oibrithe ar postú.

Mar a leagtar síos sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, leis an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, ráthaítear soghluaisteacht gnólachtaí agus gairmithe laistigh den Aontas. Chun soghluaisteacht agus iomaíocht chothrom a áirithiú, áfach, tá dlíthe sonracha AE ann freisin lena rialaítear na cearta atá ag oibrithe ar postú.