An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

01-02-2018

Is é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) institiúid lárnach an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus tá sé freagrach as beartas airgeadaíochta sa limistéar euro ón 1 Eanáir 1999. Tá an Córas Eorpach Banc Ceannais comhdhéanta de BCE agus de na bainc cheannais náisiúnta i mBallstáit uile an Aontais. Is é príomhchuspóir an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar bun. Ón 4 Samhain 2014, tá BCE freagrach as cúraimí ar leith a bhaineann le beartais i dtaca le maoirseacht stuamachta institiúidí creidmheasa faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair. Mar mhaoirseoir baincéireachta, tá ról comhairleach ag BCE freisin maidir le measúnú a dhéanamh ar phleananna réitigh na n-institiúidí creidmheasa.

Is é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) institiúid lárnach an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus tá sé freagrach as beartas airgeadaíochta sa limistéar euro ón 1 Eanáir 1999. Tá an Córas Eorpach Banc Ceannais comhdhéanta de BCE agus de na bainc cheannais náisiúnta i mBallstáit uile an Aontais. Is é príomhchuspóir an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar bun. Ón 4 Samhain 2014, tá BCE freagrach as cúraimí ar leith a bhaineann le beartais i dtaca le maoirseacht stuamachta institiúidí creidmheasa faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair. Mar mhaoirseoir baincéireachta, tá ról comhairleach ag BCE freisin maidir le measúnú a dhéanamh ar phleananna réitigh na n-institiúidí creidmheasa.