Turasóireacht

01-06-2017

Ó mhí na Nollag 2009, tá a bhunús dlí féin ag an mbeartas turasóireachta. Níl a bhuiséad féin aige fós, áfach, bíodh sé sin faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) reatha do 2014-2020 nó sa togra is déanaí do CAI 2021-2027.

Ó mhí na Nollag 2009, tá a bhunús dlí féin ag an mbeartas turasóireachta. Níl a bhuiséad féin aige fós, áfach, bíodh sé sin faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) reatha do 2014-2020 nó sa togra is déanaí do CAI 2021-2027.