Beartas cánach ginearálta

01-02-2018

Is ag na Ballstáit atá an chumhacht cáin a ghearradh agus níl ach inniúlachtaí teoranta AE ag an Aontas Eorpach sa réimse sin. Ós rud é go bhfuil beartas cánach AE dírithe ar fheidhmiú réidh an mhargaidh aonair, tugadh aghaidh ar chomhchuibhiú an chánachais indírigh roimh an gcánachas díreach. Ní fada an comhrac in aghaidh imghabháil chánach agus seachaint chánach dhíobhálach ina thosaíocht bheartais. Ní foláir do na Ballstáit na bearta cánach a ghlacadh d’aon toil. Tá sé de cheart ag Parlaimint na hEorpa go rachfaí i gcomhairle léi maidir le hábhair chánach, seachas maidir le hábhair bhuiséadacha, ar comhreachtóir í lena n-aghaidh.

Is ag na Ballstáit atá an chumhacht cáin a ghearradh agus níl ach inniúlachtaí teoranta AE ag an Aontas Eorpach sa réimse sin. Ós rud é go bhfuil beartas cánach AE dírithe ar fheidhmiú réidh an mhargaidh aonair, tugadh aghaidh ar chomhchuibhiú an chánachais indírigh roimh an gcánachas díreach. Ní fada an comhrac in aghaidh imghabháil chánach agus seachaint chánach dhíobhálach ina thosaíocht bheartais. Ní foláir do na Ballstáit na bearta cánach a ghlacadh d’aon toil. Tá sé de cheart ag Parlaimint na hEorpa go rachfaí i gcomhairle léi maidir le hábhair chánach, seachas maidir le hábhair bhuiséadacha, ar comhreachtóir í lena n-aghaidh.