2

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Caidreamh Trasatlantach: SAM agus Ceanada

01-02-2018

Tá na luachanna céanna ag AE, na Stáit Aontaithe agus Ceanada maidir leis an daonlathais, cearta an duine, agus an tsaoirse eacnamaíoch agus pholaitiúil, agus tá údair imní fhorluiteacha acu maidir le beartas eachtrach agus an tslándáil. Tháinig an Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir AE agus Ceanada i bhfeidhm go sealadach in 2017. In 2017, cuireadh stad leis na caibidlíochtaí ar Chomhpháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta ...

Tá na luachanna céanna ag AE, na Stáit Aontaithe agus Ceanada maidir leis an daonlathais, cearta an duine, agus an tsaoirse eacnamaíoch agus pholaitiúil, agus tá údair imní fhorluiteacha acu maidir le beartas eachtrach agus an tslándáil. Tháinig an Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála agus an Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir AE agus Ceanada i bhfeidhm go sealadach in 2017. In 2017, cuireadh stad leis na caibidlíochtaí ar Chomhpháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta idir AE agus na Stáit Aontaithe. Ghlac an Chomhairle treoracha caibidlíochta chun deireadh a chur le taraifí tionsclaíocha an 15 Aibreán 2019.

Beartas eachtrach: aidhmeanna, ionstraimí agus a bhfuil bainte amach

01-01-2018

Bunaíodh Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) AE in 1993 agus neartaíodh ó shin i leith é le conarthaí iardain. Ar na saolta seo, déanann an Pharlaimint grinnscrúdú ar CBES agus rannchuidíonn sí lena fhorbairt, go háirithe trí thacú leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), le hIonadaithe Speisialta AE (ISAEnna) agus le toscaireachtaí AE. Trí chumhachtaí buiséadacha na Parlaiminte, múnlaítear méid agus raon feidhme CBES, maille le hionstraimí airgeadais sin AE lena gcothaítear ...

Bunaíodh Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) AE in 1993 agus neartaíodh ó shin i leith é le conarthaí iardain. Ar na saolta seo, déanann an Pharlaimint grinnscrúdú ar CBES agus rannchuidíonn sí lena fhorbairt, go háirithe trí thacú leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), le hIonadaithe Speisialta AE (ISAEnna) agus le toscaireachtaí AE. Trí chumhachtaí buiséadacha na Parlaiminte, múnlaítear méid agus raon feidhme CBES, maille le hionstraimí airgeadais sin AE lena gcothaítear gníomhaíochtaí eachtracha AE.