12

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

16-03-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital and AI related policy based on scientific evidence and expertise.

Córais chumarsáide inacmhainne do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí

01-02-2018

Tá teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna) agus seirbhísí rochtana sonraí agus idirlín tagtha in áit na seirbhísí teileafóin traidisiúnta agus is iad na príomhtháirgí do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon iad. Tá i bhfad níos mó ábhar closamhairc ar fáil ar éileamh anois agus tá nascacht idirlín 4G agus 5G ag fás go mór. Mar thoradh air sin, tá creat rialála bunaithe ag AE don teileachumarsáid faoina gcumhdaítear teileachumarsáid sheasta agus teileachumarsáid gan sreang, an t-idirlíon ...

Tá teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna) agus seirbhísí rochtana sonraí agus idirlín tagtha in áit na seirbhísí teileafóin traidisiúnta agus is iad na príomhtháirgí do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon iad. Tá i bhfad níos mó ábhar closamhairc ar fáil ar éileamh anois agus tá nascacht idirlín 4G agus 5G ag fás go mór. Mar thoradh air sin, tá creat rialála bunaithe ag AE don teileachumarsáid faoina gcumhdaítear teileachumarsáid sheasta agus teileachumarsáid gan sreang, an t-idirlíon, an chraoltóireacht agus seirbhísí tarchurtha, lena mbaineann sraith rialacha atá i bhfeidhm ar fud Bhallstáit AE. De réir taighde a rinneadh le déanaí do Choiste IMCO, cuireann seirbhísí teileachumarsáide EUR 86.1 billiún in aghaidh na bliana le OTI an Aontais Eorpaigh agus d’fhéadfadh bearta reachtacha nua atá tugtha isteach ag Parlaimint na hEorpa EUR 40 billiún sa bhreis a chur leis.

Clár Oibre Digiteach don Eoraip

01-02-2018

Ó 1995, tá gnóthachain agus fás táirgiúlachta san Aontas Eorpach á spreagadh ag teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna)[1]. Le tríocha bliain anuas, tá na teoireannacha idir teileachumarsáid, craolacháin agus TF á ndoiléiriú ag ‘cóineasú’ teicneolaíochta. Sheol an Coimisiún Margadh Aonair Digiteach in 2015 chun na príomhthograí reachtacha a sholáthar, amhail ríomhthráchtáil, cóipcheart, ríomhPhríobháideachas, comhchuibhiú ceart digiteach, rialacha comhchuibhithe CBL, agus cibearshlándáil ...

Ó 1995, tá gnóthachain agus fás táirgiúlachta san Aontas Eorpach á spreagadh ag teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna)[1]. Le tríocha bliain anuas, tá na teoireannacha idir teileachumarsáid, craolacháin agus TF á ndoiléiriú ag ‘cóineasú’ teicneolaíochta. Sheol an Coimisiún Margadh Aonair Digiteach in 2015 chun na príomhthograí reachtacha a sholáthar, amhail ríomhthráchtáil, cóipcheart, ríomhPhríobháideachas, comhchuibhiú ceart digiteach, rialacha comhchuibhithe CBL, agus cibearshlándáil.

An margadh inmheánach: prionsabail ghinearálta

01-11-2017

Is limistéar rathúnais agus saoirse é an margadh inmheánach, lena dtugtar rochtain ar earraí, ar sheirbhísí, ar phoist, ar dheiseanna gnó agus ar shaibhreas cultúrtha. Tá gá le hiarrachtaí leanúnacha chun an margadh inmheánach a dhoimhniú tuilleadh, rud a d’fhéadfadh gnóthachain shuntasacha a shaothrú do thomhaltóirí agus do chuideachtaí AE. Go háirithe, cuireann an margadh aonair digiteach deiseanna nua ar fáil chun borradh a chur faoin ngeilleagar (trí ríomhthráchtáil), agus déanann sé an rómhaorlathas ...

Is limistéar rathúnais agus saoirse é an margadh inmheánach, lena dtugtar rochtain ar earraí, ar sheirbhísí, ar phoist, ar dheiseanna gnó agus ar shaibhreas cultúrtha. Tá gá le hiarrachtaí leanúnacha chun an margadh inmheánach a dhoimhniú tuilleadh, rud a d’fhéadfadh gnóthachain shuntasacha a shaothrú do thomhaltóirí agus do chuideachtaí AE. Go háirithe, cuireann an margadh aonair digiteach deiseanna nua ar fáil chun borradh a chur faoin ngeilleagar (trí ríomhthráchtáil), agus déanann sé an rómhaorlathas a laghdú (trí sheirbhísí ríomhrialachais agus seirbhísí poiblí a dhigitiú) ag an am céanna. Tugtar le fios i dtaighde a rinneadh le déanaí go ngineann prionsabail saorghluaiseachta earraí agus seirbhísí agus reachtaíocht sa réimse sin tairbhí a mheastar gurb é EUR 985 bhilliún in aghaidh na bliana a luach.

Saorghluaiseacht earraí

01-11-2017

Déantar saorghluaiseacht earraí a dhaingniú trí dhleachtanna custaim agus srianta cainníochtúla a dhíothú agus trí thoirmeasc a chur ar bhearta comhéifeachta. Tugadh isteach na prionsabail maidir le haitheantas frithpháirteach, díothú bacainní fisiciúla agus teicniúla, agus cur chun cinn an chaighdeánaithe chun leanúint den mhargadh inmheánach a chomhlánú. Ba threise go mór saorghluaiseacht earraí ón uair a glacadh an Creat Reachtach Nua (CRN) in 2008, córas an Aontais maidir le faireachas margaidh ...

Déantar saorghluaiseacht earraí a dhaingniú trí dhleachtanna custaim agus srianta cainníochtúla a dhíothú agus trí thoirmeasc a chur ar bhearta comhéifeachta. Tugadh isteach na prionsabail maidir le haitheantas frithpháirteach, díothú bacainní fisiciúla agus teicniúla, agus cur chun cinn an chaighdeánaithe chun leanúint den mhargadh inmheánach a chomhlánú. Ba threise go mór saorghluaiseacht earraí ón uair a glacadh an Creat Reachtach Nua (CRN) in 2008, córas an Aontais maidir le faireachas margaidh agus an comhartha CE. Léiríonn taighde a rinneadh le déanaí gurb ionann na tairbhí ag eascairt ó phrionsabal na saorghluaiseachta earraí agus ón reachtaíocht lena mbaineann agus EUR 386 bhilliún gach bliain.

Aitheantas frithpháirteach Dioplómaí

01-11-2017

Is gnéithe bunúsacha den mhargadh aonair iad an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, a chumasaíonn soghluaisteacht gnóthaí agus gairmithe in AE. Chun na saoirsí sin a chur chun feidhme, ní mór aitheantas a thabhairt go forleathan do dhioplómaí agus cáilíochtaí a bhronntar go náisiúnta. Glacadh bearta difriúla chun iad a chomhchuibhiú agus chun aitheantas frithpháirteach a thabhairt dóibh, agus tá reachtaíocht bhreise maidir leis an ábhar ar na bacáin.

Is gnéithe bunúsacha den mhargadh aonair iad an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, a chumasaíonn soghluaisteacht gnóthaí agus gairmithe in AE. Chun na saoirsí sin a chur chun feidhme, ní mór aitheantas a thabhairt go forleathan do dhioplómaí agus cáilíochtaí a bhronntar go náisiúnta. Glacadh bearta difriúla chun iad a chomhchuibhiú agus chun aitheantas frithpháirteach a thabhairt dóibh, agus tá reachtaíocht bhreise maidir leis an ábhar ar na bacáin.

Beartas tomhaltóirí: prionsabail agus ionstraimí

01-11-2017

Le beartas éifeachtach cosanta tomhaltóirí, áirithítear gur féidir leis an margadh aonair feidhmiú go cuí agus go héifeachtúil[1]. Tá sé mar aidhm leis cearta tomhaltóirí vis-à-vis ceannaithe a ráthú agus cosaint fheabhsaithe a chur ar fáil do thomhaltóirí leochaileacha[2]. Léiríodh leis an ngéarchéim airgeadais go bhfuil sé d’acmhainn ag rialacha cosanta tomhaltóirí na margaí a dhéanamh níos cothromaí agus caílíocht an iomaíochais a fheabhsú. Is príomhspriocanna bheartas AE anois iad tomhaltóirí ...

Le beartas éifeachtach cosanta tomhaltóirí, áirithítear gur féidir leis an margadh aonair feidhmiú go cuí agus go héifeachtúil[1]. Tá sé mar aidhm leis cearta tomhaltóirí vis-à-vis ceannaithe a ráthú agus cosaint fheabhsaithe a chur ar fáil do thomhaltóirí leochaileacha[2]. Léiríodh leis an ngéarchéim airgeadais go bhfuil sé d’acmhainn ag rialacha cosanta tomhaltóirí na margaí a dhéanamh níos cothromaí agus caílíocht an iomaíochais a fheabhsú. Is príomhspriocanna bheartas AE anois iad tomhaltóirí a chumhachtú agus a sábháilteacht agus a leasanna eacnamaíocha a chosaint go héifeachtach.

Bearta a bhaineann le cosaint tomhaltóirí

01-11-2017

Is é an aidhm atá le bearta Eorpacha a bhaineann le cosaint tomhaltóirí ná sláinte agus sábháilteacht agus leasanna eacnamaíocha agus dlíthiúla thomhaltóirí na hEorpa a chosaint, is cuma cén áit a bhfuil cónaí orthu, a mbíonn siad ag taisteal nó a mbíonn siad ag siopadóireacht in AE. I bhforálacha AE déantar idir idirbhearta fisiceacha agus ríomhthráchtáil a rialáil, agus tá rialacha iontu maidir le hinfheidhmeacht ghinearálta mar aon le forálacha atá dírithe ar tháirgí sonracha, lena n-áirítear ...

Is é an aidhm atá le bearta Eorpacha a bhaineann le cosaint tomhaltóirí ná sláinte agus sábháilteacht agus leasanna eacnamaíocha agus dlíthiúla thomhaltóirí na hEorpa a chosaint, is cuma cén áit a bhfuil cónaí orthu, a mbíonn siad ag taisteal nó a mbíonn siad ag siopadóireacht in AE. I bhforálacha AE déantar idir idirbhearta fisiceacha agus ríomhthráchtáil a rialáil, agus tá rialacha iontu maidir le hinfheidhmeacht ghinearálta mar aon le forálacha atá dírithe ar tháirgí sonracha, lena n-áirítear cógais leighis, orgánaigh ghéinmhodhnaithe, táirgí tobac, cosmaidí, bréagáin agus pléascáin.

Saoirse bunaíochta agus saoirse chun seirbhísí a sholáthar

01-11-2017

Leis an tsaoirse bunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, ráthaítear soghluaisteacht gnóthaí agus gairmithe in AE. Táthar ag súil le go leor ón Treoir um Sheirbhísí, mar tá sé ríthábhachtach chun an margadh inmheánach a thabhairt i gcrích. Tugtar le fios i dtaighde a rinneadh le déanaí gurb ionann agus EUR 284 bhilliún in aghaidh na bliana luach na dtairbhí arna nginiúint ó reachtaíocht atá glactha ag an bParlaimint i réimse na saorghluaiseachta seirbhísí, lena n-áirítear cáilíochtaí ...

Leis an tsaoirse bunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, ráthaítear soghluaisteacht gnóthaí agus gairmithe in AE. Táthar ag súil le go leor ón Treoir um Sheirbhísí, mar tá sé ríthábhachtach chun an margadh inmheánach a thabhairt i gcrích. Tugtar le fios i dtaighde a rinneadh le déanaí gurb ionann agus EUR 284 bhilliún in aghaidh na bliana luach na dtairbhí arna nginiúint ó reachtaíocht atá glactha ag an bParlaimint i réimse na saorghluaiseachta seirbhísí, lena n-áirítear cáilíochtaí gairmiúla agus miondíol.