5

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019

14-06-2019

Committee on Budgetary Control (CONT) held an exchange of views with Mr Olivier Waelbroeck, Director, European Commission, and Ms Eva Lindström, Member of the European Court of Auditors, in which they explored ways to promote the National Declarations (ND). ND are a voluntary public accountability instrument that strengthen the provision of assurance in the management of EU funds, and demonstrate the political commitment towards sound financial management.

Committee on Budgetary Control (CONT) held an exchange of views with Mr Olivier Waelbroeck, Director, European Commission, and Ms Eva Lindström, Member of the European Court of Auditors, in which they explored ways to promote the National Declarations (ND). ND are a voluntary public accountability instrument that strengthen the provision of assurance in the management of EU funds, and demonstrate the political commitment towards sound financial management.

Rialú buiséadach

01-05-2018

Déanann gach institiúid de chuid AE agus na Ballstáit grinnscrúdú ar bhuiséad AE. Déanann an Chúirt Iniúchóirí agus an Pharlaimint grinnscrúdú mionsonraithe ar leibhéil éagsúla. Gach bliain, déanann an Pharlaimint grinnscrúdú ar chur chun feidhme an bhuiséid d’fhonn urscaoileadh a dheonú don Choimisiún, d’institiúidí eile an Aontais agus do ghníomhaireachtaí an Aontais.

Déanann gach institiúid de chuid AE agus na Ballstáit grinnscrúdú ar bhuiséad AE. Déanann an Chúirt Iniúchóirí agus an Pharlaimint grinnscrúdú mionsonraithe ar leibhéil éagsúla. Gach bliain, déanann an Pharlaimint grinnscrúdú ar chur chun feidhme an bhuiséid d’fhonn urscaoileadh a dheonú don Choimisiún, d’institiúidí eile an Aontais agus do ghníomhaireachtaí an Aontais.

An Chúirt Iniúchóirí

01-01-2018

Tá Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i gceannas ar an iniúchóireacht ar chúrsaí airgid AE. Ag gníomhú di mar iniúchóir seachtrach AE, rannchuidíonn Cúirt Iniúchóirí na hEorpa le bainistiú airgeadais AE a fheabhsú agus feidhmíonn sí mar chaomhnóir neamhspleách maidir le leasanna airgeadais shaoránaigh an Aontais.

Tá Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i gceannas ar an iniúchóireacht ar chúrsaí airgid AE. Ag gníomhú di mar iniúchóir seachtrach AE, rannchuidíonn Cúirt Iniúchóirí na hEorpa le bainistiú airgeadais AE a fheabhsú agus feidhmíonn sí mar chaomhnóir neamhspleách maidir le leasanna airgeadais shaoránaigh an Aontais.

Success Stories: The Use of the EU Globalisation Adjustment Fund

12-12-2014

This in-depth analysis summarises the results obtained from EU budget resources dedicated to the EU Globalisation Adjustment Fund (EGF) and the role of the European Parliament in making such resources available. EGF supports workers losing their jobs as a result of major structural changes in world trade patterns, providing them with one-off, finite support. Since 2007, 146 applications have been received from the MS, requesting funds which total EUR 545.3 million for 119 980 workers, of which EUR ...

This in-depth analysis summarises the results obtained from EU budget resources dedicated to the EU Globalisation Adjustment Fund (EGF) and the role of the European Parliament in making such resources available. EGF supports workers losing their jobs as a result of major structural changes in world trade patterns, providing them with one-off, finite support. Since 2007, 146 applications have been received from the MS, requesting funds which total EUR 545.3 million for 119 980 workers, of which EUR 454.2 million has already been paid out.

Success Stories in the Field of Asylum and Migration

08-04-2014

This note deals with a number of European Union budget success stories in the field of asylum and migration.

This note deals with a number of European Union budget success stories in the field of asylum and migration.

Imeachtaí atá ar na bacáin

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Imeacht eile -
FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Éisteacht -
LIBE FEMM
27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Éisteacht -
PECH

Pairtnéirí