5

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Commitments made at the hearing of Kadri SIMSON, Commissioner-designate - Energy

22-11-2019

The commissioner-designate, Kadri Simson, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Safe, secure and sustainable energy; - Empowering people ...

The commissioner-designate, Kadri Simson, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Safe, secure and sustainable energy; - Empowering people and regions.

Seirbhísí na Ranna Beartais (ITRE go hAchomair)

14-06-2019

Soláthraíonn Roinn Beartais A saineolas ardcháilíochta, anailís cothrom le dáta agus taighde neamhspleách do na coistí a dtacaíonn sí leo: ECON, EMPL, ENVI, ITRE agus IMCO. Díríonn an bróisiúr seo ar na seirbhísí a chuireann an Rannóg Beartais ar fáil do Choiste ITRE.

Soláthraíonn Roinn Beartais A saineolas ardcháilíochta, anailís cothrom le dáta agus taighde neamhspleách do na coistí a dtacaíonn sí leo: ECON, EMPL, ENVI, ITRE agus IMCO. Díríonn an bróisiúr seo ar na seirbhísí a chuireann an Rannóg Beartais ar fáil do Choiste ITRE.

Éifeachtúlacht fuinnimh

01-02-2018

Tá sé tábhachtach don Aontas go laghdófaí an méid fuinnimh a úsáidtear agus an méid a chuirtear amú agus tá an tábhacht sin ag dul i méid. In 2007, leag ceannairí AE sprioc síos go ndéanfaí laghdú 20 % ar an méid fuinnimh a ídítear in aghaidh na bliana san AE faoi 2020. Breathnaítear ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh arís agus arís eile mar bhealach chun soláthar fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh agus ...

Tá sé tábhachtach don Aontas go laghdófaí an méid fuinnimh a úsáidtear agus an méid a chuirtear amú agus tá an tábhacht sin ag dul i méid. In 2007, leag ceannairí AE sprioc síos go ndéanfaí laghdú 20 % ar an méid fuinnimh a ídítear in aghaidh na bliana san AE faoi 2020. Breathnaítear ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh arís agus arís eile mar bhealach chun soláthar fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh agus na billí allmhairithe a laghdú, mar aon le bealach chun iomaíochas AE a chur chun cinn. Dá bhrí sin, is tosaíocht straitéiseach don Aontas Fuinnimh í éifeachtúlacht fuinnimh, agus cuireann AE an prionsabal maidir le ‘tús áite a thabhairt don éifeachtúlacht fuinnimh’ chun cinn. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh 2030.

Fuinneamh in-athnuaite

01-01-2018

Is roghanna iad foinsí fuinnimh in-athnuaite (cumhacht ghaoithe, cumhacht ghréine, fuinneamh aigéin, fuinneamh geoiteirmeach, bithmhais agus bithbhreoslaí) ar bhreoslaí iontaise a rannchuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, le soláthar fuinnimh a laghdú agus le spleáchas ar mhargaí luaineacha breosla iontaise, go háirithe ola agus gás, a laghdú. Tá athrú suntasach tagtha ar reachtaíocht AE maidir le cur chun cinn foinsí in-athnuaite le blianta beaga anuas. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat ...

Is roghanna iad foinsí fuinnimh in-athnuaite (cumhacht ghaoithe, cumhacht ghréine, fuinneamh aigéin, fuinneamh geoiteirmeach, bithmhais agus bithbhreoslaí) ar bhreoslaí iontaise a rannchuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, le soláthar fuinnimh a laghdú agus le spleáchas ar mhargaí luaineacha breosla iontaise, go háirithe ola agus gás, a laghdú. Tá athrú suntasach tagtha ar reachtaíocht AE maidir le cur chun cinn foinsí in-athnuaite le blianta beaga anuas. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh-2030.

Beartas fuinnimh: prionsabail ghinearálta

01-01-2018

I measc na ndúshlán atá roimh AE i réimse an fhuinnimh tá saincheisteanna amhail spleáchas méadaitheach ar allmhairí, éagsúlú teoranta, praghsanna fuinnimh arda agus luaineacha, méadú ar éileamh domhanda ar fhuinneamh, rioscaí slándála a dhéanann difear do thíortha táirgíochta agus do thíortha idirthurais, bagairtí méadaitheacha an athraithe aeráide, dul chun cinn mall maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, dúshláin a bhaineann leis an sciar méadaitheach d’fhoinsí in-athnuaite, agus an gá le níos mó ...

I measc na ndúshlán atá roimh AE i réimse an fhuinnimh tá saincheisteanna amhail spleáchas méadaitheach ar allmhairí, éagsúlú teoranta, praghsanna fuinnimh arda agus luaineacha, méadú ar éileamh domhanda ar fhuinneamh, rioscaí slándála a dhéanann difear do thíortha táirgíochta agus do thíortha idirthurais, bagairtí méadaitheacha an athraithe aeráide, dul chun cinn mall maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, dúshláin a bhaineann leis an sciar méadaitheach d’fhoinsí in-athnuaite, agus an gá le níos mó trédhearcachta, le tuilleadh comhtháthaithe agus le hidirnascadh i margaí fuinnimh. Tá bearta éagsúla i gcroílár bheartas fuinnimh AE a bhfuil sé mar aidhm leo margadh comhtháite fuinnimh, slándáil an tsoláthair fuinnimh agus earnáil inbhuanaithe fuinnimh a bhaint amach.

Imeachtaí atá ar na bacáin

03-03-2020
Demographic Outlook for the EU in 2020: Understanding population trends in the EU
Imeacht eile -
EPRS
05-03-2020
Has the EU become a regulatory superpower? How it's rules are shaping global markets
Imeacht eile -
EPRS

Pairtnéirí

Bí ar an eolas

email update imageCóras ríomhphoist chun an fhaisnéis is deireanaí a fháil

Ceadóidh an córas rabhaidh ríomhphost duit, a chuirfidh an fhaisnéis is déanaí go díreach go dtí do sheoladh ríomhphoist, na daoine agus na himeachtaí a go léir bhaineann leis an bParlaimint a rianú. Áirítear leis seo an nuacht is déanaí ó Fheisirí, ó sheirbhísí faisnéise nó ón meitheal machnaimh.

Tá an córas inrochtana ó áit ar bith ar láithreán gréasáin na Parlaiminte. Chun liostáil agus fógraí na meithle machnaimh a fháil ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur in iúl, an téama is spéis leat a roghnú, an mhinicíocht (laethúil, seachtainiúil nó míosúil) a chur in iúl agus do chlárúchán a dhearbhú trí chliceáil ar an nasc a sheoltar trí ríomhphost.

RSS imageFothaí RSS

Ná caill aon fhaisnéis nó nuashonrú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa lenár bhfothaí RSS.

Cliceáil ar an nasc thíos chun d'fhotha a chumrú.