5

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

An Córas Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA)

01-02-2018

Is éard atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas il-srathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta a bhfuil mar aidhm leis maoirseacht chomhsheasmhach agus chomhleanúnach airgeadais in AE a áirithiú. Áirítear air sin an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), na trí údarás Eorpacha maoirseachta (ÚBE, ESMA agus ÚEÁPC) agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá forbairt leanúnach tagtha ar CEMA chun an comhthéacs athraitheach ina bhfeidhmíonn sé a chur san áireamh, go háirithe ...

Is éard atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas il-srathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta a bhfuil mar aidhm leis maoirseacht chomhsheasmhach agus chomhleanúnach airgeadais in AE a áirithiú. Áirítear air sin an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), na trí údarás Eorpacha maoirseachta (ÚBE, ESMA agus ÚEÁPC) agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá forbairt leanúnach tagtha ar CEMA chun an comhthéacs athraitheach ina bhfeidhmíonn sé a chur san áireamh, go háirithe tabhairt isteach an Aontais Baincéireachta, an sprioc maidir le hAontas na Margaí Caipitil a fhorbairt agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.

Beartas seirbhísí airgeadais

01-02-2018

Is cuid bhunriachtanach iad seirbhísí airgeadais d’iarrachtaí AE chun an margadh inmheánach a chur i gcrích, faoi shaorghluaiseacht seirbhísí agus chaipitil. Is i gcéimeanna atá an dul chun cinn i dtreo comhtháthaithe tagtha: (1) asbhaint bacainní iontrála náisiúnta (1957-1973); (2) comhchuibhiú na ndlíthe agus na mbeartas náisiúnta (1973-1983); (3) tabhairt i gcrích an mhargaidh inmheánaigh (1983-1992); (4) cruthú an limistéir airgeadra aonair agus an tréimhse roimh an ngéarchéim (1999-2007); agus ...

Is cuid bhunriachtanach iad seirbhísí airgeadais d’iarrachtaí AE chun an margadh inmheánach a chur i gcrích, faoi shaorghluaiseacht seirbhísí agus chaipitil. Is i gcéimeanna atá an dul chun cinn i dtreo comhtháthaithe tagtha: (1) asbhaint bacainní iontrála náisiúnta (1957-1973); (2) comhchuibhiú na ndlíthe agus na mbeartas náisiúnta (1973-1983); (3) tabhairt i gcrích an mhargaidh inmheánaigh (1983-1992); (4) cruthú an limistéir airgeadra aonair agus an tréimhse roimh an ngéarchéim (1999-2007); agus (5) an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus athchóiriú i ndiaidh na géarchéime (ó 2007 i leith). Mar thoradh ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE tiocfaidh sraith nua dúshlán chun cinn, le tionchair ionchasacha ar earnáil na seirbhísí airgeadais laistigh de AE agus lasmuigh de.

Beartas iomaíochta

01-02-2018

Is é is príomhchuspóir le rialacha iomaíochta an Aontais feidhmiú cuí mhargadh inmheánach an Aontais a chumasú mar phríomhspreagadh do dhea-bhail shaoránaigh, ghnólachtaí agus shochaí an Aontais trí chéile. Chuige sin, tá rialacha ar áireamh sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) arb é is aidhm leo srianta agus saobhadh ar iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chosc. Go sonrach, déantar é sin trí thoirmeasc a chur ar chomhaontuithe frithiomaíocha idir gnóthais agus ar mhí-úsáid a bheith ...

Is é is príomhchuspóir le rialacha iomaíochta an Aontais feidhmiú cuí mhargadh inmheánach an Aontais a chumasú mar phríomhspreagadh do dhea-bhail shaoránaigh, ghnólachtaí agus shochaí an Aontais trí chéile. Chuige sin, tá rialacha ar áireamh sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) arb é is aidhm leo srianta agus saobhadh ar iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chosc. Go sonrach, déantar é sin trí thoirmeasc a chur ar chomhaontuithe frithiomaíocha idir gnóthais agus ar mhí-úsáid a bheith á bhaint ag gnóthais cheannasacha as a seasamh ar an margadh, ar nithe iad a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don trádáil idir na Ballstáit. Thairis sin, déanann an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’) faireachán ar chumaisc agus táthcheangail lena ngabhann gné AE agus is féidir iad a chosc más amhlaidh go mbeidís ina siocair le laghdú suntasach ar iomaíocht. Thairis sin, tá toirmeasc ar státchabhair do ghnóthais nó táirgí nuair a bhíonn saobhadh ar an margadh dá barr, ach is féidir í a údarú a i gcásanna áirithe. Tá feidhm freisin, faoi réir eisceachtaí áirithe, ag rialacha iomaíochta maidir le gnóthais phoiblí, seirbhísí poiblí agus seirbhísí leasa ghinearálta.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.