Europska investicijska banka

01-02-2018

Europska investicijska banka (EIB) dugoročnim financiranjem projekata, jamstvima i savjetima unapređuje ciljeve Europske unije. Ona podupire projekte unutar i izvan EU-a. Njezini su dioničari države članice EU-a. EIB je većinski dioničar Europskog investicijskog fonda (EIF) te zajedno s njim čini Grupu EIB-a. U sklopu Plana ulaganja za Europu koji je predložila Komisija, Grupa EIB-a dio je šire strategije čiji je cilj premošćivanje velikog investicijskog jaza na način da se smanje neki od rizika koje snose ulagači, a koji su povezani s projektima.

Europska investicijska banka (EIB) dugoročnim financiranjem projekata, jamstvima i savjetima unapređuje ciljeve Europske unije. Ona podupire projekte unutar i izvan EU-a. Njezini su dioničari države članice EU-a. EIB je većinski dioničar Europskog investicijskog fonda (EIF) te zajedno s njim čini Grupu EIB-a. U sklopu Plana ulaganja za Europu koji je predložila Komisija, Grupa EIB-a dio je šire strategije čiji je cilj premošćivanje velikog investicijskog jaza na način da se smanje neki od rizika koje snose ulagači, a koji su povezani s projektima.