Prihodi Unije

01-02-2018

Proračun EU-a financira se gotovo u potpunosti (99 %) iz vlastitih sredstava. Godišnji prihodi moraju potpuno pokriti godišnje rashode. O sustavu vlastitih sredstava jednoglasno odlučuje Vijeće, uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta. Odluku o sustavu vlastitih sredstava moraju ratificirati države članice.

Proračun EU-a financira se gotovo u potpunosti (99 %) iz vlastitih sredstava. Godišnji prihodi moraju potpuno pokriti godišnje rashode. O sustavu vlastitih sredstava jednoglasno odlučuje Vijeće, uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta. Odluku o sustavu vlastitih sredstava moraju ratificirati države članice.