Slobodno kretanje radnika

01-02-2018

Slobodno kretanje radnika jedna je od četiriju sloboda koju uživaju građani EU-a. Podrazumijeva pravo radnika na kretanje i boravište, pravo članova obitelji na ulazak u zemlju i boravište, pravo na rad u drugoj državi članici i pravo na to da se prema njima odnosi jednako kao i prema državljanima te države. Na javnu službu primjenjuju se određena ograničenja. Europsko nadzorno tijelo za rad agencija je koja se bavi slobodnim kretanjem radnika, uključujući upućene radnike.

Slobodno kretanje radnika jedna je od četiriju sloboda koju uživaju građani EU-a. Podrazumijeva pravo radnika na kretanje i boravište, pravo članova obitelji na ulazak u zemlju i boravište, pravo na rad u drugoj državi članici i pravo na to da se prema njima odnosi jednako kao i prema državljanima te države. Na javnu službu primjenjuju se određena ograničenja. Europsko nadzorno tijelo za rad agencija je koja se bavi slobodnim kretanjem radnika, uključujući upućene radnike.