Prvi stup Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP): II. — Izravna plaćanja poljoprivrednicima

01-04-2018

Reformom iz 2003. i pregledom zdravstvenog stanja iz 2009. odvojen je najveći dio izravne potpore. Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrđuju se jedinstvena pravna osnova i iscrpna pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima koja su usmjerenija, pravednija i „zelenija”.

Reformom iz 2003. i pregledom zdravstvenog stanja iz 2009. odvojen je najveći dio izravne potpore. Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrđuju se jedinstvena pravna osnova i iscrpna pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima koja su usmjerenija, pravednija i „zelenija”.