Europska akvakultura

01-01-2018

Europska akvakultura stagnira, što je u suprotnosti sa sve većom proizvodnjom u akvakulturi na globalnoj razini. Kako bi pokušala ublažiti taj trend, Komisija je objavila dvije komunikacije sa strategijama za razvoj europske akvakulture, jednu 2002., a drugu 2009. godine. Strategijom iz 2002. nije se uspjela povećati europska proizvodnja, a tržište i sektor akvakulture pogodila je svjetska gospodarska kriza. To je dovelo do objave treće komunikacije Komisije 2013. godine, usmjerene na ostvarivanje održivog razvoja akvakulture u EU-u i predlaganje strateških smjernica.

Europska akvakultura stagnira, što je u suprotnosti sa sve većom proizvodnjom u akvakulturi na globalnoj razini. Kako bi pokušala ublažiti taj trend, Komisija je objavila dvije komunikacije sa strategijama za razvoj europske akvakulture, jednu 2002., a drugu 2009. godine. Strategijom iz 2002. nije se uspjela povećati europska proizvodnja, a tržište i sektor akvakulture pogodila je svjetska gospodarska kriza. To je dovelo do objave treće komunikacije Komisije 2013. godine, usmjerene na ostvarivanje održivog razvoja akvakulture u EU-u i predlaganje strateških smjernica.